Search results

 1. DUDEK, Martin. Ponuky na mieru musia stáť na dôvere. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2019. ISSN 1337-9798, 2019, roč. 11, č. Jar/Spring, s. 57.
  article

  article

 2. ZAHRADNÍK, Peter. Trendy vo vývoji CRM systémov. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 628-634 online.
  article

  article

 3. ČAMBALÍKOVÁ, Andrea - SZABO, Ľuboslav. Moderné trendy v manažmente - komparácia výsledkov s prieskumami vo svete. In Aktuálne trendy v manažmente : recenzovaný zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-058-2, s. 186-194 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  article

  article

 4. PONIŠČIAKOVÁ, Oľga. Riadenie vzťahov so zákazníkmi - nové trendy. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 2, s. 82-83.
  article

  article

 5. ZÁVADSKÝ, Ján - ŠATANOVÁ, Anna - HVIZDOVÁ, Eva. Public relations management in the Internet environment. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2017. ISSN 1728-6239, 2017, vol. 165, no. 5-6, s. 124-127.
  article

  article

 6. LESÁKOVÁ, Dagmar. The Relationship between customer strategy and company performance. In Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models. International scientific conference. Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings : Olomouc, Czech Republic, 7.-8.9.2017. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017. ISBN 978-80-244-5233-3, pp. 875-882 online. VEGA 1/0224/15.
  article

  article

 7. ČAMBALÍKOVÁ, Andrea - SZABO, Ľuboslav. Moderné trendy v manažmente v podmienkach podnikov na Slovensku. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 147-153 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  article

  article

 8. ČAMBALÍKOVÁ, Andrea - SZABO, Ľuboslav. CRM ako nástroj inovatívneho manažmentu a jeho uplatňovanie v podnikoch na Slovensku. In Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. ISBN 978-80-7556-025-4, s. 61-67 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  article

  article

 9. KOŠŤANOVÁ, Katarína - ŠEFČÍKOVÁ, Denisa. Logistický informačný systém (ERP Enterprise Resource Planning systém KARAT). In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 228-234 CD-ROM.
  article

  article

 10. DANIŠOVÁ, Marcela. Toto by ste mali vedieť, než sa pustíte do influencer marketingu. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 8, s. 64-66.
  article

  article