Search results

 1. SOBOTOVÁ, Martina. Banky: Basel je nutný, ale... In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 2, s. 13.
  article

  article

 2. KŘEMEN, Jaroslav - BUCHTA, Martin. Basilejské standardy a jejich implementace do evropské a české legislatívy. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 2, s. 10-12.
  article

  article

 3. KALMAN, Jozef. Hlavné riziká a trendy z pohľadu stability slovenského bankového sektora. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2018. ISSN 1335-0900, Jún 2018, roč. 26, č. 3, s. 14-19.
  article

  article

 4. FENG, Xiaoshan. Comparison of Credit Risk Measurement in Central European Banking. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2018. ISSN 1212-3951, 2018, vol. 21, no. 2, s. 44-50.
  article

  article

 5. RYCHTÁRIK, Štefan - KOPČÁR, Andrej. Impact of External Imbalances on the Countercyclical Capital Buffer Decisions in Slovakia. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. ISSN 1210-1095, 2018, roč. 28, č. 2, s. 40-51.
  article

  article

 6. MAJER, Lukáš. The Asset Correlation Analysis in the Context of Economic Cycle. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 1, s. 1-10 online.
  article

  article

 7. MAJER, Lukáš. The Asset Correlation Analysis in the Context of Economic Cycle. In Scientia Iuventa 2018. Medzinárodná doktorandská konferencia. Scientia Iuventa 2018 : zborník príspevkov z [13.] medzinárodnej doktorandskej konferencie : 19. apríl 2018, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : BELIANUM, 2018. ISBN 978-80-557-1426-4, s. [1-10] online.
  article

  article

 8. ANDRIEŞ, Alin Marius - MELNIC, Florentina - NISTOR, Simona. Effects of Macroprudential Policy on Systemic Risk and Bank Risk Taking. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2018. ISSN 2464-7683, 2018, roč. 68, č. 3, s. 202-244.
  article

  article

 9. DREYER, Johannes K. - SCHMID, Peter A. - ZUGRAV, Victoria. Individual, Systematic and Systemic Risks in the Danish Banking Sector. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2018. ISSN 2464-7683, 2018, roč. 68, č. 4, s. 320-350.
  article

  article

 10. GERNÁT, Peter - KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana. Determinanty rizika bankového sektora v SR. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 4, s. 1-16 online. VEGA 1/0693/17, KEGA 030EU-4/2017.
  article

  article