Search results

 1. LETAŠIOVÁ, Miriam. Priemysel 4.0. Achillovou pätou sú kvalifikovaní ľudia. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 3, s. 3-7.
  article

  article

 2. MAŠEK, František. Banky využívají roboty hlavně pro rutinní činnosti, ztráty pracovních míst prý nehrozí. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 2.
  article

  article

 3. Inter-Academia 2018: Global Research and Education Inter-Academia: Recent Advances in Technology Research and Education. International Conference. Inter-Academia 2018: Global Research and Education: Recent Advances in Technology Research and Education : Proceedings of the 17th International Conference on Global Research and Education, 24.-27.9.2018, (Kaunas, Lithuania). 1st Edition. Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2019. online [299 s.]. Available on Internet: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-99834-3> ISBN 978-3-319-99833-6.
  electonic book

  electonic book

 4. MIHÁLIKOVÁ, Veronika - JESNÝ, Martin. Robot má byť liek na úzke miesto linky. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2019. ISSN 1336-9857, Dec 2018-Jan 2019, č. 12-1, s. 38-40.
  article

  article

 5. JESNÝ, Martin. Technológie elektromobility zmenia nielen pohyb. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2019. ISSN 1336-9857, Dec 2018-Jan 2019, č. 12-1, s. 46-47.
  article

  article

 6. BALDWIN, Richard. The Globotics Upheaval : Globalisation, Robotics, and the Future of Work. London : Weidenfeld and Nicolson, 2019. 292 s. ISBN 978-1-4746-0902-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. TOMAN, Pavel. Proměna obchodů tlačí na automatizaci zásobování a sdílení dat. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 7-8, s. 40-42.
  article

  article

 8. Robots, Artificial Intelligence, and Service Automation in Travel, Tourism and Hospitality. 1st Edition. Bingley : Emerald Publishing, 2019. 274 s. ISBN 978-1-78756-688-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 0]
  book

  book

 9. ČERVENÝ, Martin. Úvěrový proces - robotu robotům, individuální přístup lidem. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 6, s. 26-27.
  article

  article

 10. VIDOVÁ, Jarmila. Inovácie a inovačná výkonnosť v Európskej únii. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2019. ISSN 1336-5711, 2019, roč. 16, č. 1, s. 1-10 online.
  article

  article