Search results

Records found: 33  
Your query: Keywords = "roboty priemyselné"
 1. ŠMÍRA, Miroslav. Specifika marketingové komunikace robotů. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2023. ISSN 1211-5622, 2023, roč. 33, č. 1, s. 13-15.
  article

  article

 2. JESTL, Stefan. Industrial Robots, and Information and Communication Technology: The Employment Effects in EU Labour Markets. Working Paper 215. Vienna : The Vienna Institute for International Economic Studies, 2022. 44 s.
  electonic book

  electonic book

 3. KOŠŤÁL, Igor. Searching for Configuration and Preset Data of Motion Statements of a Main Control Program of the Kuka Industrial Welding Robot in a Robot Configuration Files. In TIEES 2021. International Scientific Web-conference. TIEES 2021: Trends and Innovations in E-Business, Education and Security : Ninth International Scientific Web-conference of Scientists and PhD. Students or Candidates. - Bratislava : The Slovak Society for Economic Informatics, 2021. ISSN 2729-8493, pp. 52-59 online.
  article

  article

 4. ŠVARDOVÁ, Viktória. Global value chains, smile curves, and automation: an input-output approach : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2020. 144 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. RICHNÁK, Patrik - SÁRMÁNY, Júlia. Evolúcia priemyslu - Industry 4.0 a jeho technológie. In IT Governance a jeho vplyv na konkurencieschopnosť podnikov v SR : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4662-1, s. 96-104 CD-ROM. VEGA 1/0436/17 (70%), I-19-104-00 (30%).
  article

  article

 6. RAKOVSKÁ, Júlia. Vplyv automatizácie a robotizácie výrobného procesu na spoločnosť. In Implementácia moderných koncepcií v podnikovej logistike na Slovensku v ére digitálnej technológie : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4539-6, s. 71-77.
  article

  article

 7. DANESHJO, Naqibullah et al. Non-Collision Trajectories of Service Industrial Robots. - Registrovaný: Scopus. In Advances in Engineering Software : Including Computing Systems in Engineering. - Oxford : Elsevier Science. ISSN 0965-9978, 2018, vol. 124, pp. 90-96. VEGA 1/0376/17, KEGA 026EU-4/2018.
  article

  article

 8. JANKOVÁ, Nikoleta. Robot chráni človeka pred jeho vlastnými chybami. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2018. ISSN 1336-9857, 2018, č. 10, s. 44-45.
  article

  article

 9. JURINA, Ľubomír. Čo dnes dokáže umelá inteligencia. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 29. júna 2017, roč. 27, č. 26.
  article

  article

 10. World Robotics 2017 Industrial Robots and Service Robots. 2017 Edition. Frankfurt am Main : VDMA Verlag, [2017]. e-book. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.