Search results

 1. Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Česká geografická společnost. 5x ročne. ISSN 1210-3004. Available on Internet: www.geograficke-rozhledy.cz
  journal

  journal

 2. BLÁHA, Jan Daniel - SOUKUP, Martin. Fenomén hranic v mezioborovém kontextu. In Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Praha : Česká geografická společnost, 2021. ISSN 1210-3004, 2021, roč. 30, č. 1, s. 4-7.
  article

  article

 3. SEIDLOVÁ, Alexandra. Život na hranici mezi Západem a Východem – případ polsko-ukrajinského pohraničí. In Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Praha : Česká geografická společnost, 2021. ISSN 1210-3004, 2021, roč. 30, č. 1, s. 20-23.
  article

  article

 4. MÜLLER, Karel B. - FRÁNĚ, Luděk. Euroregiony a jejich přínos k podpoře aktivní hranice a evropské sounáležitosti. In Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Praha : Česká geografická společnost, 2021. ISSN 1210-3004, 2021, roč. 30, č. 1, s. 34-37.
  article

  article

 5. JÁNOŠKOVÁ, Kristína - JÁNOŠKOVÁ, Barbora - PETRUŠOVÁ, Dagmar. Development of Regional Differences of Slovak Higher Territorial Units in Years 2009–2018. In International Scientific Conference EMAN 2021. Economics & Management: How to Cope with Disrupted Times. 5th International Scientific Conference EMAN 2021 – Economics & Management: How to Cope with Disrupted Times : Conference Proceedings. - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2021. ISBN 978-86-80194-43-1. ISSN 2683-4510, pp. 25-33 online.
  article

  article

 6. BACULÁKOVÁ, Kristína - GREŠŠ, Martin. Spatial Distribution Model for Targeting the Support for Cultural Institutions' Development: a Case Study of Slovakia. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Muzeológia a kultúrne dedičstvo : [interdisciplinárny vedecký recenzovaný časopis]. - Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo. ISSN 2453-9759, 2021, roč. 9, č. 3, s. 93-112 online.
  article

  article

 7. ČAMBÁLIKOVÁ, Monika - UHLEROVÁ, Monika. Regionálny sociálny dialóg na Slovensku: stav, vývoj, perspektívy. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021. ISSN 1335-2741, 2021, roč. 24, č. 3, s. 8-32.
  article

  article

 8. ŽÁRSKA, Elena. Tax Solidarity for the Development of a Self-Governing Region in the Conditions of the Slovak Republic. In Public Economics and Administration 2021. International Scientific Conference. Public Economics and Administration 2021 : Proceedings of the 14th International Scientific Conference. - Ostrava : VSB -Technical University of Ostrava, 2021. ISBN 978-80-248-4580-7. ISSN 1805-9104, pp. 479-490 online. VEGA 1/0683/21.
  article

  article

 9. Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. 2x ročne. ISSN 1337-2955. Available on Internet: http://www.vsemvs.sk/VedaAVyskum/VedeckyCasopis
  journal

  journal

 10. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha. 4x ročne. Available on Internet: <http://www.regionalnirozvoj.eu/> ISSN 1805-3246.
  electronic journal

  electronic journal