Search results

 1. DUŠEK, Jiří. Ukazatel autarkie jako nástroj benchmarkingu veřejného sektoru (na příkladu kooperace obcí Jihočeského kraje). In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 329-337.
  article

  article

 2. KOŠŤÁLOVÁ, Jana - TÁBORSKÝ, Ondřej. Nástroje zvýšení úrovně projektového řízení pro lepší rozvoj regionů. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 248-255.
  article

  article

 3. HORNYÁK GREGÁŇOVÁ, Radomíra - ORSZÁGHOVÁ, Dana. Operačný program Efektívna verejná správa v podmienkach regiónov Slovenska. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 264-271.
  article

  article

 4. VARECHA, Lukáš - FÁZIKOVÁ, Mária. Vybrané procesy formulácie a implementácie politiky podpory najmenej rozvinutých okresov. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 272-280.
  article

  article

 5. KOLLÁR, Patrícia. Rurálny obchod a služby, ako faktor sociálno-ekonomického rozvoja regiónu Dunajská Streda : dizertačná práca. Školiteľ: Pavol Kita. Bratislava, 2019. 139 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. Slovakia Catching-up Regions: Unlocking the Endogenous Tourism Potential of Poloniny National Park and the Snina District. 1st Edition. Washington, D.C. : The International Bank for Reconstruction and Development, 2019. online 76 s. Catching-up Regions Initiative (CURI).
  electonic book

  electonic book

 7. Zarządcze determinanty funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Recenzenci: Paweł Rydzewski, Łukasz Skowron. 1. edycja. Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019. online 115 s. Monografie – Politechnika Lubelska. ISBN 978-83-7947-368-7.
  electonic book

  electonic book

 8. REHÁK, Štefan - ŠIPIKAL, Miroslav - LEŠKOVÁ, Alexandra. Evolution of University Third Mission Activities in Slovakia: What Role for a Public Policy? - registrovaný: Web of Science. In Quality Innovation Prosperity. - Košice : Technická univerzita v Košiciach. ISSN 1335-1745, 2019, vol. 32, no. 1, pp. 119-135 online. VEGA 1/0605/19, APVV-14-0512.
  article

  article

 9. VAŇOVÁ, Anna - ŠÚROVÁ, Janka - SEKOVÁ, Mária. Human Resources and Competitiveness of the Territory. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2019. ISSN 1212-415X, 2019, roč. 19, č. 1, s. 106-118.
  article

  article

 10. SZÖLLÖS, Ján. Energetická politika Slovenska a EÚ z aspektu udržateľnosti a regionálneho rozvoja a ich vplyv na región Hornej Nitry. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019. ISSN 0016-7193, 2019, roč. 71, č. 1, s. 39-50.
  article

  article