Search results

 1. Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU. 2x ročne. Available on Internet: <http://nhf.euba.sk/katedry/katedra-socialneho-rozvoja-a-prace/vedecky-on-line-casopis-revue-socialno-ekonomickeho-rozvoja> ISSN 2453-6148.
  electronic journal

  electronic journal

 2. European Forum of Entrepreneurship 2019: Sustainable Socio-economic Development or Crisis on the Horizon?. International Scientific Conference. European Forum of Entrepreneurship 2019: Sustainable Socio-economic Development or Crisis on the Horizon? : Proceedings of the 12th International Scientific Conference, NEWTON College, March 2019, (Prague, Czech Republic). Reviewers: Ľudomír Šlahor, Jiří Koleňák, Oldřich Hájek. 1st Edition. Praha : NEWTON Academy, 2019. online 172 s. ISBN 978-80-907435-7-1.
  electonic book

  electonic book

 3. JANČOVIČOVÁ, Monika - KUFELOVÁ, Iveta. Grant Support for Creative Industry in Slovak Republic. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 200-207 online. VEGA 1/0340/19.
  article

  article

 4. HORVÁTH, Martin. Analysis of Swedish Socio-Economic Model in the Context of International Development. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 19th International Joint Conference, May 24, 2019, (Prague, Czech Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4620-1. ISSN 2453-6113, pp. 101-112.
  article

  article

 5. ČIEFOVÁ, Michaela. Slovakia Social Briefing: Bratislava - a Town in Constant Development. In Weekly Briefing. - Budapest : China-CEE Institute, 2019. ISSN 2560-1601, 2019, vol. 16, no. 3, pp. 1-4.
  article

  article

 6. Global Trends of Modernization in Budgeting and Finance. Hershey : Business Science Reference/IGI Global, 2019. 354 s. Advances in Finance, Accounting, and Economics (AFAE). ISBN 978-1-5225-7760-7. [Copy count : 4, currently available 0, at library only 4]
  book

  book

 7. Ekonomika poľnohospodárstva : vedecké periodikum k otázkam agrárnej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva. 1x ročne. Available on Internet: <http://www.vuepp.sk/ep.htm> ISSN 1335-6186.
  electronic journal

  electronic journal

 8. Alternatives économiques. Quétigny : Alternatives Economiques. iná periodicita. ISSN 0247-3739. Available on Internet: https://www.alternatives-economiques.fr/projet-dalternatives-economiques-070720168677.html
  journal

  journal

 9. Multi-dimensional Review of Paraguay. Volume 2. In-depth Analysis and Recommendations. Paris : OECD, 2018. 181 s. OECD Development Pathways. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/development/multi-dimensional-review-of-paraguay_9789264306202-en> ISBN 978-92-64-30619-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. DUDÁŠOVÁ, Marianna. Socio-ekonomické dôsledky rastúcej podpory populistickej radikálnej pravice. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4506-8. ISSN 2585-9404, s. 92-102 online.
  article

  article