Search results

 1. SOMPOLSKA-RZECHUŁA, Agnieszka. Selection of the Optimal Way of Linear Ordering of Objects: Case of Sustainable Development in EU Countries. In Statistika : Statistics and Economy Journal. - Praha : Český statistický úřad, 2021. ISSN 1804-8765, 2021, vol. 101, no. 1, pp. 24-36 online.
  article

  article

 2. Economics of Decoupling. International Conference. Conference Proceedings of the 2nd International Conference on the Economics of Decoupling (ICED). Editors/Urednici: Gordan Družić, Tomislav Sekur. 1st Edition. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2021. 616 s. Available on Internet: <https://drive.google.com/file/d/1Y1K3w518zyjwCB6cem7P4rsIoBZ_AwHN/view> ISSN 2706-3801.
  electonic book

  electonic book

 3. MAJERNÍK, Milan et al. Development of Indicators of Sustainability of Economic Growth and Quality of Life. - Registrovaný: Scopus. In Ecological Engineering & Environmental Technology : [International Scientific Journal Widely looking up of Ecological and Technological Solutions Related to Environmental Engineering]. - Lublin : Polish Society of Ecological Engineering. ISSN 2719-7050, 2021, vol. 22, no. 2, pp. 39-45 online. KEGA 032EU-4/2020, KEGA 002TUKE-4/2020, VEGA 1/0518/19.
  article

  article

 4. Finansovi instrumenty staloho rozvytku ekonomiky. 3. mižnarodna naukovo-praktyčna konferencija. Finansovi instrumenty staloho rozvytku ekonomiky. Černivci : Černivec'kyj nacionaľnyj universytet, 2021. 375 s. ISBN 978-617-7611-99-7.
  book

  book

 5. Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Česká geografická společnost. 5x ročne. ISSN 1210-3004. Available on Internet: www.geograficke-rozhledy.cz
  journal

  journal

 6. Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. 1st Edition. Žilina : University of Žilina, 2021. SHS Web of Conferences, 92. Available on Internet: <https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2021/03/contents/contents.html> ISSN 2261-2424.
  electonic book

  electonic book

 7. KRUPOVÁ, Kristína - TRÚCHLIKOVÁ, Mária - KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Sustainability in the Most Globalized Sectors of Creative Industries in Slovakia. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. - Žilina : University of Žilina, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-8 online. VEGA 1/0708/20 (50%), I-20-101-00 (50%).
  article

  article

 8. SOTARAUTA, Markku et al. The Many Roles of Change Agency in the Game of Green Path Development in the North. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2021. ISSN 1461-7145, 2021, vol. 28, no. 2, pp. 92-110.
  article

  article

 9. DZIURA, Boris - VOVK, Marta - RANETA, Leonid. Eco-Innovation in Europe : Circular Economy and Sustainable Development. In Handbook of Research on Creating Sustainable Value in the Global Economy. - Hershey : IGI GLOBAL, 2020. ISBN 978-17998-1196-1, pp. 1-20 online [1 AH].
  article

  article

 10. GAJDOŠÍKOVÁ, Zuzana. Limitné kapacity a manažment návštevníkov v cieľových miestach cestovného ruchu. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2020. ISSN 0139-8660, 2020, roč. 53, č. 1, s. 33-41.
  article

  article