Search results

Records found: 4034  
Your query: Keywords = "ruch cestovný"
 1. EDAMBA 2023. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2023 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars : Conference Proceedings : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 13-14 September 2023. Reviewers: Matej Lorko, Milan Oreský, Dušan Steinhauser ... [et al.]. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. 319 s. ISBN 978-80-225-5127-4.
  electonic book

  electonic book

 2. ČAKANIŠIN, Adrián - HALENÁROVÁ, Mária - HARCSOVÁ, Henrieta. The Impact of the Covid-19 Pandemic on Accommodation Facilities in the V4 Countries - Current Situation and Development Perspectives. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2024. ISSN 0323-262X, 2024, roč. 53, č. 1, s. 4-21. I-23-109-00, VEGA 1/0271/23.
  article

  article

 3. CESTOVNÝ RUCH: Výzvy a riešenia v riadení, kvalite a udržateľnosti služieb v cestovnom ruchu : "Perspektívy krajín V4" : vedecký zborník : v rámci projektu GAMA/24/1 Výskum riadenia cestovného ruchu a analýza kvality poskytovaných služieb cestovného ruchu v krajinách V4 . 1. vydanie. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2024. 218 s. Available on Internet: <https://www.pulib.sk/web/pdf/web/viewer.html?file=/web/kniznica/elpub/dokument/Matusikova8/subor/9788055532714.pdf> ISBN 978-80-555-3271-4.
  electonic book

  electonic book

 4. LACKO, Roman - MURA, Ladislav. Modelovanie efektívnosti zdieľanej ekonomiky v cestovnom ruchu krajín V4. In CESTOVNÝ RUCH: Výzvy a riešenia v riadení, kvalite a udržateľnosti služieb v cestovnom ruchu : "Perspektívy krajín V4". - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2024. ISBN 978-80-555-3271-4, s. 208-218. KEGA 020EU-4/2024.
  article

  article

 5. KUBÍKOVÁ, Ľubomíra - RUDÝ, Stanislav. The Current Situation of Tourism in the Countries of the Visegrad Four and Their Connection to Sustainability Expressed by Selected Indexes. In EDAMBA 2023. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2023 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5127-4, pp. 310-319. PMVP I-22-106-00.
  article

  article

 6. PLECHOVÁ, Zuzana. Impact of Covid-19 on Restaurant and Travel Businesses Wellbeing. In EDAMBA 2023. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2023 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5127-4, pp. 223-236.
  article

  article

 7. CHLPEK, Samuel - HALENÁROVÁ, Mária. Competitive Analysis of Spa Industry in Slovakia: Combining SWOT, EFE and IFE Analysis. In EDAMBA 2023. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2023 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5127-4, pp. 64-73. VEGA 1/0271/23.
  article

  article

 8. Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. 3x ročne. Available on Internet: <http://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/logos-polytechnikos> ISSN 2464-7551.
  electronic journal

  electronic journal

 9. Ekonomická revue cestovného ruchu : recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Spracovaný v EKO-INDEX. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB. 2x ročne. ISSN 0139-8660
  Ekonomická revue cestovného ruchu

  journal

 10. Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave : cestovný ruch - všeobecná ekonomika - obchod - služby - podnikanie - regionálny rozvoj [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU. 2x ročne. Available on Internet: <https://of.euba.sk/veda-a-vyskum/ekonomika-cestovneho-ruchu-a-podnikanie/archiv-vydanych-cisel> ISSN 2453-9988.
  Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie

  journal


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.