Search results

 1. FODRANOVÁ, Iveta. Turizmus po covide má byť špecializovaný. In Hospodárske noviny. - Bratislava : MAFRA Slovakia, 2021. ISSN 1335-4701, 26. apríla 2021, roč. 29, č. 78, s. 13.
  article

  article

 2. PAKŠIOVÁ, Renáta. Formy pomoci podnikateľom v cestovnom ruchu v čase pandémie. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 28. január 2021, roč. 18, č. 1, s. 10-11 online.
  article

  article

 3. Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus, Spracovaný v EKO-INDEX. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. 3x ročne. Available on Internet: <http://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/logos-polytechnikos> ISSN 2464-7551.
  electronic journal

  electronic journal

 4. Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Direct press. 4x ročne. ISSN 1337-0545
  journal

  journal

 5. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 13. International Scientific Conference, February 24th – 26th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). Reviewers: Vincent Jakub, Emil Spišák. 1st Edition. Košice : KKM PHF, 2021. 132 s. ISBN 978-80-225-4805-2.
  electonic book

  electonic book

 6. GAJDOŠ, Jozef - PETROVČIKOVÁ, Katarína. Sloboda cestovania. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 13. International Scientific Conference, February 24th – 26th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4805-2, pp. 57-61 online.
  article

  article

 7. TOMAN, Pavel. Loňský rok vládly ve vzduchu turbulence. In Logistika. - Praha : Economia, 2021. ISSN 1211-0957, 2021, roč. 27, č. 1-2, s. 22-25.
  article

  article

 8. GÁLL, Jozef et al. Aplikácie metód umelej inteligencie v procese ekonomickej analýzy vo vybraných aspektoch cestovného ruchu : správa o výsledkoch riešenia projektu: PMVP I-20-107-00. 1. vydanie. Bratislava, 2021. 11 s. [PMVP] I-20-107-00.
  book

  book

 9. GÁLL, Jozef - STREŽO, Marek - ÖZOĞLU, Martina. Vybrané štatistické metódy v cestovnom ruchu. Recenzentky: Kristína Pompurová, Anna Michálková. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021. 93 s. [8,024 AH]. [PMVP] I-20-107-00. ISBN 978-80-7676-129-2. [Copy count : 4, currently available 2, at library only 2]
  book

  book

 10. Economics of Decoupling. International Conference. Conference Proceedings of the 2nd International Conference on the Economics of Decoupling (ICED). Editors/Urednici: Gordan Družić, Tomislav Sekur. 1st Edition. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2021. 616 s. Available on Internet: <https://drive.google.com/file/d/1Y1K3w518zyjwCB6cem7P4rsIoBZ_AwHN/view> ISSN 2706-3801.
  electonic book

  electonic book