Search results

 1. MEZEIOVÁ, Viera. Podpora turistického ruchu v Slovenskej republike. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1335-7034, 2019, roč. 24, č. 1, s. 55-59.
  article

  article


 2. LUKÁČ, Marián. K systému slovenské právní úpravy cestovního ruchu. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 1804-252X, březen 2018, roč. 9, č. 1, s. 51-58.
  article

  article


 3. NOVOTNÝ, Lukáš. Přeshraniční cestovní ruch - příklad regionu Ašského výběžku. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 1804-252X, březen 2018, roč. 9, č. 1, s. 74-87.
  article

  article


 4. PETRÁŠ, René. Současné právní problémy cestovního ruchu v České republice. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 1804-252X, březen 2018, roč. 9, č. 1, s. 12-23.
  article

  article


 5. CHALOUPKA, Radek. Nové pojetí podpory destinačního managementu v České republice. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 1804-252X, březen 2018, roč. 9, č. 1, s. 24-36.
  article

  article


 6. KMECO, Ľubomír. Význam zákona o podpore cestovného ruchu na Slovensku. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 1804-252X, březen 2018, roč. 9, č. 1, s. 37-50.
  article

  article


 7. MARKOVIČOVÁ, Laura. Faktory udržateľného cestovného ruchu a ich aplikácia na Slovensku : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Michálková. Bratislava, 2018. 188 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 8. DOKBAT 2018. Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. DOKBAT 2018 : Conference Proceedings : 14th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : 25.4.2018, Zlín, Czech Republic [elektronický zdroj]. 1st edition. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2018. online 280 s. IGA SVK/FaME/2018/002. ISBN 978-80-7454-730-0.
  electonic book

  electonic book


 9. OECD Tourism Trends and Policies 2018. Paris : OECD, 2018. 375 s. OECD Tourism Trends and Policies. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-tourism-trends-and-policies-2018/summary/english_8fba5a92-en?parentId=http%3A%2F%2Finstance.metastore.ingenta.com%2Fcontent%2Fpublication%2Ftour-2018-en> ISBN 978-92-64-28738-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 10. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018 [elektronický zdroj]. Editoři/Edited by: Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2018. online 790 s. ISBN 978-80-210-8969-3.
  electonic book

  electonic book