Search results

Records found: 383  
Your query: Keywords = "sektory hospodárske"
 1. MÁTEL, František. Oceľ - stavebný a spotrebný materiál ako prvok cirkulárnej ekonomiky. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1335-7808, 2023, roč. 23, č. 1, s. 12-15.
  article

  article

 2. LUKEŠOVÁ, Lída. Nejdůležitější je morální kompas. In HR forum : odborný dvouměsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People Management Forum, 2023. ISSN 1212-690X, 2023, č. 2, s. 32-35.
  article

  article

 3. SCHEBEROVÁ, Magdaléna. Prehľad registrov vo verejnom obstarávaní. In Právo pre ROPO a obce v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1337-7523, 2023, roč. 16, č. 5, s. 6-8.
  article

  article

 4. Japan Statistical Yearbook 2024. Tokyo : Statistics Bureau Ministry of Internal Affairs and Communications, 2023. 760 s. ISSN 0389-9004. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. MICHÁLEK, Anton. Ekonomická zraniteľnosť regiónov Slovenska v dôsledku pandémie COVID-19. In Geografický časopis : [recenzovaný vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2022. ISSN 0016-7193, 2022, roč. 74, č. 4, s. 317-336.
  article

  article

 6. KŘÍŽKOVÁ, Alena. Prodlužující se pracovní dráhy, digitalizace, propouštění a gender v peněžnictví. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2022. ISSN 1802-5854, 2022, roč. 16, č. 3, s. 2-10.
  article

  article

 7. CERVANOVÁ, Anna - MĚKOTA, Jan. Sektorová a soutěžní regulace v telekomunikacích ve světle rozhodnutí bpost. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2022. ISSN 1804-1183, 2022, č. 3, s. 85-87.
  article

  article

 8. Demografické udalosti spojené so vznikom, zánikom a zamestnanosťou podnikov v SR a EÚ : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0561/21. Editori: Mária Vojtková, Patrik Mihalech ; recenzenti: Silvia Megyesiová, Iveta Stankovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 194 s. [9,7 AH]. VEGA 1/0561/21. ISBN 978-80-225-4993-6. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Demografické udalosti spojené so vznikom, zánikom a zamestnanosťou podnikov v SR a EÚ

  book

 9. MURA, Ladislav et al. The Effects of the Covid-19 Pandemic on Unemployment in Slovakia and Hungary. In Vadyba : Journal of Management. - Klaipėda : Lithuania business university of Applied Sciences. ISSN 1648-7974, 2022, vol. 38, no. 1, pp. 25-35 online.
  article

  article

 10. SEKÁČ, Peter. The Effects of Using PMSS on Organizational Performance in Public and Manufacturing Sector: an Overview. In DOKBAT 2022. International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. DOKBAT 2022 : 18th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2022. ISBN 978-80-7678-101-6, pp. 378-387.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.