Search results

 1. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - CHMELÍKOVÁ, Gabriela. Špecifikácia jazykových programov podľa UNIcert LUCE. Editor: Helena Šajgalíková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 78 s. [3,28 AH]. ISBN 978-80-225-4530-3. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 2. MELIKHOVA, Yulia et al. Trade in services and tertiarisation of the Visegrád four economies. In Post-communist economies. - London : Mortimer House, 2015. ISSN 1463-1377, 2015, vol. 27, no. 1, pp. 1-22.
  article

  article

 3. LACHKOVIČOVÁ, Romana. Analýza podnikateľského prostredia Japonska v rokoch 2000 až 2010 a predikcia ďalšieho vývoja. In Prognózy vývoje naší civilizace ve 21. století : V. mezinárodní vědecká studentská konference, Kroměříž, 31. března 2011 : sborník. - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2011. ISBN 978-80-7314-237-6, s. 197-199. Názov z titulnej obrazovky.
  article

  article

 4. BARKÓCZIOVÁ, Michaela. [Sociálna politika]. In Dialógy o ekonomike a riadení : odborno-informačný časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej absolventov. - Bratislava : Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2005. ISSN 1335-4582, marec 2005, roč. 7, č. 21, s. 100-101. Recenzia na: Sociálna politika / Vojtech Stanek a kol. - Bratislava, 2004 : Vydavateľstvo EKONÓM. - ISBN 80-225-1881-6.
  article

  article

 5. ROTH, Oto. K modelovým koncepcím financování terciárního vzdělávání. In Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2004. ISSN 1210-6658, 2004, roč. 12, č. 2, s. 3-10.
  article

  article

 6. PAUHOFOVÁ, Iveta. Špecifiká rozvoja zónovaného vidieckeho regiónu. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2004. ISSN 0013-3035, 2004, roč. 52, č. 7, s. 835-850.
  article

  article

 7. KRIŠTOFIČOVÁ, Dagmar. Keď pominie ošiaľ jedného percenta. In Profit : dvojtýždenník o ekonomike a spoločnosti. - Bratislava : A-HA, public, 2003. ISSN 1335-4620, 11.4.2003, č. 14-15, s. 32-33.
  article

  article

 8. PITNER, Josef. Změny ve struktuře zaměstnanosti v České republice a v zemích Evropské unie po roce 1989. In Sociální politika : měsíčník Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. - Praha : BMSS-Start, 2003. ISSN 0049-0962, 2003, roč. 29, č. 3, s. 10-13.
  article

  article

 9. HÁJEK, Tomáš. Countryside, tourism development and national heritage revitalisation. In Agricultural economics = Zemědělská ekonomika : an international journal = mezinárodní vědecký časopis. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2002. ISSN 0139-570X, 2002, roč. 48, č. 6, s. 259-262. Available on Internet: <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/59281.pdf>
  article

  article

 10. ZÁVADA, Jiří. Instituce dalšího vzdělávání ve Velké Británii. In Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2001. ISSN 1210-6658, 2001, roč. 9, č. 2, s. 78-89.
  article

  article