Search results

 1. KARŠAY, Alexander. Konkurencieschopnosť pracovnej sily v SR. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2019. ISSN 1335-0900, Jún 2019, roč. 27, č. 3, s. 13-19.
  article

  article

 2. ORAVEC, Jozef. Zamestnávanie cudzincov je jednoduchšie. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019, marec-apríl 2019, roč. 15, č. 77, s. 38.
  article

  article

 3. TUPÁ, Magdaléna - VOJTOVIČ, Sergej - STRUNZ, Herbert. Zmeny na trhu práce v SR a migrácia pracovnej sily. In Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest. Medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest : zborník odborných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 22. novembra 2018, Hotel Krym, (Trenčianske Teplice, Slovenská republika). - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019. ISBN 978-80-8075-837-0, s. 209-216.
  article

  article

 4. URBANOVIČOVÁ, Petra et al. Súčasné zastúpenie jednotlivých generácií zamestnancov na trhu práce v Slovenskej republike. In Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest. Medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest : zborník odborných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 22. novembra 2018, Hotel Krym, (Trenčianske Teplice, Slovenská republika). - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019. ISBN 978-80-8075-837-0, s. 217-223.
  article

  article

 5. The Hungarian Labour Market 2018. Budapest : Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2019. 300 s. ISSN 1785-8062. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 6. Na roboty sa nespoliehajme. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2019. ISSN 1335-2008, 2019, roč. 24, č. 2, s. 26-27.
  article

  article

 7. PLECITÁ, Marta. Čtyři důvody proč se rozhodnout pro region. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 3, s. 22-24.
  article

  article

 8. APPLETON, Jonathan. Regiony jsou pro firmy stále lákavější. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 3, s. 26-28.
  article

  article

 9. VITÁLOŠ, Matej. Hrozí nám budúcnosť bez práce? In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 2453-9287, 2019, č. 1, s. 3-5 online. ITMS 26240120032.
  article

  article

 10. Society at a Glance: Asia/Pacific 2019. Paris : OECD, 2019. 113 s. Society at a Glance. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/society-at-a-glance-asia-pacific-2019_soc_aag-2019-en> ISBN 978-92-64-31087-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book