Search results

 1. Moderní trendy v účetnictví. Pedagogická konference. Moderní trendy v účetnictví : sborník 18. ročníku pedagogické konference pořádané 1. prosince 2018 na VŠE v Praze, Česká republika. 1. vydání. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2018. online 106 s. ISBN 978-80-245-2300-2.
  electonic book

  electonic book

 2. EASTERBY-SMITH, Mark et al. Management & Business Research. 6th Edition. London : SAGE, 2018. 440 s. ISBN 978-1-5264-2479-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem : praktický atlas managementu. 5. aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 204 s. Manažer. ISBN 978-80-271-0629-5. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 4. ROLKOVÁ, Monika. Výhody a riziká tímovej práce. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 5, s. 291-295.
  article

  article

 5. DROŠČÁK, Martin. Učenie sa v 21. storočí. Kolaborácia, kooperácia a skupinová práca. In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2017 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2017. ISBN 978-80-225-4437-5, s. 8-12.
  article

  article

 6. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena. Organizačná kultúra. In Manažment. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, 2017. ISBN 978-80-89037-58-2, s. 54-76 [1,36 AH].
  article

  article

 7. PORTNY, Stanley E. Project Management for Dummies. 5th Edition. Hoboken : John Wiley & Sons., 2017. 434 s. For Dummies: a Wiley Brand. ISBN 978-1-119-34890-0. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 8. TOMČÍKOVÁ, Monika. Konflikty v organizácii. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2016. ISSN 1336-7137, 2016, roč. 12, č. 2, s 22-26 online.
  article

  article

 9. VARELA CANO, Diana Patricia. Aprendizaje cooperativo. Gastronomía hispanoamericana: cocinando todos y para todos. In Actas V Jornadas de Budapest : V Jornadas de Didáctica del Español como Lengua Extranjera. - Budapest : Instituto Cervantes, 2016, p. 170-178.
  article

  article

 10. PŘÍVARA, Andrej. Organizačné správanie a jeho osobitosti v 21. storočí. Recenzenti: Mária Uramová, Eva Rievajová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 97 s. [5,04 AH]. VEGA 1/0103/12. ISBN 978-80-225-4066-7. [Copy count : 12, currently available 8, at library only 4]
  book

  book