Search results

 1. Zákony V/2019 : úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov z oblasti verejnej správy, škôl a obcí k 1.1.2019 : rozpočtové pravidlá VS : školstvo : financovanie : obecné zriadenie : štátna služba : platové tarify : regionálna investičná pomoc : ochrana nefajčiarov : obecná polícia. Žilina : Poradca, 2019. 576 s. ISBN 978-80-8162-054-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. Benchmarking Civil Service Reform in Kazakhstan. Paris : OECD, 2018. 164 s. OECD Public Governance Reviews. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/benchmarking-civil-service-reform-in-kazakhstan_9789264288096-en> ISBN 978-92-64-28808-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. KURIL, Jozef. Verejná a štátna služba : vybrané otázky. Recenzovali: Peter Škultéty, Ján Matlák. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 191 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-822-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. ŠABÍKOVÁ, Ingrid. Špecifiká miezd a platov zamestnancov štátnej služby. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-0197, 2018, roč. 13, č. 9, s. 16-20.
  article

  article

 5. OECD Public Governance Reviews: Paraguay : Pursuing National Development through Integrated Public Governance. Paris : OECD, 2018. 217 s. OECD Public Governance Reviews. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-public-governance-reviews-paraguay_9789264301856-en> ISBN 978-92-64-30184-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. Zákony V/2018 : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 z oblasti verejnej správy, škôl a obcí : rozpočtové pravidlá : verejný záujem : školský zákon : zákon o obecnom zriadení : samosprávne kraje : financovanie škôl : zákon o štátnej službe : zákon o e-Governmente. Žilina : Poradca, 2018. 560 s. ISSN 1335-6127. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  Zákony V/2018

  book

 7. KURIL, Jozef. Všeobecná charakteristika a ústavnoprávne základy štátnej služby. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-2955, december 2017, roč. 13, č. 2, s. 23-28.
  article

  article

 8. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Novela zákona o štátnej službe. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 6, s. 63-66.
  article

  article

 9. BERKOVÁ, Andrea. Zákon o štátnej službe s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 10, s. 6-256.
  article

  article

 10. JAŠKO, Jozef. Vzdelávanie štátnych zamestnancov. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 9, s. 64-66.
  article

  article