Search results

Records found: 1293  
Your query: Keywords = "smernice"
 1. NOVOTNÁ, Ľudmila. Účtovné smernice. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2023. ISSN 1335-1583, 2023, roč. 28, č. 3-4, s. 173-312.
  article

  article

 2. KUBÍKOVÁ, Jana. Novela Zákonníka práce od 1. 11. 2022. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2023. ISSN 1337-060X, 2023, roč. 18, č. 1, s. 15-18.
  article

  article

 3. KOČIŠ, Michal. Aktuálne zmeny v transferovom oceňovaní (veľký prehľad s komentárom). In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2023. ISSN 1336-426X, 2023, roč. 20, č. 3, s. 33-51.
  article

  article

 4. KOČIŠ, Michal. Dokumentácia o transferovom oceňovaní v roku 2023 (veľký prehľad s komentárom). In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2023. ISSN 1336-426X, 2023, roč. 20, č. 4, s. 14-30.
  article

  article

 5. DANIEL, Pavel. I banky mají otázky na zítřek. Třeba ty o kritériích ESG na půjčky pro SME sektor. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2023. ISSN 1212-4273, 2023, roč. 30, č. 6, s. 10-12.
  article

  article

 6. SOBKOVÁ, Martina. NIS 2 a DORA, aneb Evropská regulace, která ovlivní tisíce firem, se blíží. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2023. ISSN 1212-4273, 2023, roč. 30, č. 6, s. 22-23.
  article

  article

 7. TICHÝ, Miroslav. Vediete správne dokumentáciu PO? In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2023. ISSN 1337-060X, 2023, roč. 18, č. 8, s. 57-59.
  article

  article

 8. ŠIMURKA, Peter. Greenwashing. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1335-7808, 2023, roč. 23, č. 7-8, s. 11-13.
  article

  article

 9. MIČUDOVÁ, Tatiana. Veľké zmeny ohľadne whistleblowingu. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1335-7034, 2023, roč. 28, č. 7-8, s. 58-62.
  article

  article

 10. SLOBODNÍKOVÁ, Miriam. EMAS a biodiverzita. In Verejné obstarávanie - právo a prax : odborný dvojmesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1339-5963, 2023, roč. 10, č. 5, s. 30-33.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.