Search results

Records found: 736  
Your query: Keywords = "sociológia"
 1. Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže. Bratislava : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 4x ročne. ISSN 1335-1109
  Mládež a spoločnosť

  journal

 2. Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Bratislava : Sociologický ústav SAV. 6x ročne. ISSN 0049-1225. Available on Internet: https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=journal-list&journal_no=36
  Sociológia

  journal

 3. QUAERE 2024. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2024. roč. XIV. 1. vydání. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2024. 853 s. ISBN 978-80-87952-40-5.
  electonic book

  electonic book

 4. Journal of Human Resources. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Madison : University of Wisconsin Press. 6x ročne. ISSN 0022-166X. Available on Internet: http://jhr.uwpress.org
  Journal of Human Resources

  journal

 5. Economic annals-XXI : Research Journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Kiev : Institute of Society Transformation. 6x ročne. Available on Internet: <http://ea21journal.world/> ISSN 1728-6239.
  electronic journal

  electronic journal

 6. STEPANOV, Vitalii - RESHYTKO, Anna - KOBIAKOVA, Iryna. The Mental Consideration of Resilience as a Relevant Social Concept (a Corpus-Based Research of American English). In Topics in Linguistics. - Varšava : Sciendo, 2023. ISSN 2199-6504, 2023, vol. 24, issue 2, pp. 69-90.
  article

  article

 7. PETLÁK, Erich - BIELESZOVÁ, Dušana. Didaktika a jej vzťah k iným vedným disciplínam. In Didaktika : [odborný dvojmesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1338-2845, 2023, roč. 4, č. 2, s. 5-9.
  article

  article

 8. QUAERE 2023. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference. QUAERE 2023. roč. XIII. 1. vydání. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2023. 1278 s. ISBN 978-80-87952-38-2.
  electonic book

  electonic book

 9. Slovak Journal of Political Sciences [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus. Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences. 2x ročne. Available on Internet: <http://sjps.fsvucm.sk/index.php/sjps> ISSN 1335-9096.
  electronic journal

  electronic journal

 10. HOLLERAN, Max. Yes to the City : Millennials and the Fight for Affordable Housing. Princeton : Princeton University Press, 2022. 198 s. ISBN 978-0-691-200224. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Yes to the City

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.