Search results

Records found: 194  
Your query: Keywords = "spoločníci"
 1. BORÁKOVÁ, Marta. Zdaňovanie príjmov spoločníkov a konateľov spoločností s r. o. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2024. ISSN 1336-426X, 2024, roč. 21, č. 2, s. 31-44.
  article

  article

 2. JANÁČ, Viliam. Postavenie investorov v startupových spoločnostiach. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1339-8652, 2023, roč. 9, č. 6, s. 192-200.
  article

  article

 3. FURMANÍK, Peter. Nízkopríjmový konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným a zdravotné odvody od roku 2023. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1335-7034, 2023, roč. 28, č. 4, s. 48-53.
  article

  article

 4. VANKOVÁ, Lucia. Pôžička od spoločníka z hľadiska dane z príjmov. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1335-7034, 2023, roč. 28, č. 11, s. 52-59.
  article

  article

 5. MANOVÁ, Eva. Podstata a význam základného imania pre veriteľov spoločnosti. In Finančné, manažérske a právne aspekty podnikania. Vedecký seminár konaný v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Finančné, manažérske a právne aspekty podnikania : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISBN 978-80-225-5101-4, s. 55-63.
  article

  article

 6. VANKOVÁ, Lucia. Pôžička od spoločníka z hľadiska dane z príjmov. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1335-7034, 2023, roč. 28, č. 10, s. 57-63.
  article

  article

 7. CSACH, Kristián. Digital Corporate Governance in Slovakia. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2022. ISSN 0032-6984, 2022, roč. 105, č. Special issue, s. 3-13.
  article

  article

 8. ZORIČÁKOVÁ, Veronika. Neplatnosť a odstúpenie od zmluvy o prevode obchodného podielu a vyporiadanie medzi jej účastníkmi. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1339-8652, 2021, roč. 7, č. 2, s. 57-67.
  article

  article

 9. CSACH, Kristián. Neplatnosť a odstúpenie od zmluvy o prevode obchodného podielu z pohľadu korporačného práva a civilného procesu. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1339-8652, 2021, roč. 7, č. 2, s. 42-56.
  article

  article

 10. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Tichý spoločník z hľadiska účtovníctva a dane. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 9, s. 34-40.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.