Search results

 1. Information at Work : Information Management in the Workplace. 1st Edition. London : Facet Publishing, 2019. 179 s. ISBN 978-1-78330-275-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. How's Life in the Digital Age? : Opportunities and Risks of the Digital Transformation for People's Well-Being. Paris : OECD, 2019. 171 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/how-s-life-in-the-digital-age_9789264311800-en> ISBN 978-92-64-31179-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. MILDEOVÁ, Stanislava - DALIHOD, Martin. Simulačně orientované nástroje Business Intelligence: průzkum v praxi. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2019. ISSN 1801-7118, 2019, roč. 15, č. 1, s. 65-74.
  article

  article

 4. KŇAŽKOVÁ, Veronika - ONDRUŠOVÁ, Lucia. Virtual Currency and Its Importance in Today´s Digitized Society. In SM 2019: Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. International Scientific Symposium. SM 2019: Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management : Proceedings of the 24th International Scientific Symposium, 17th May, 2019, (Subotica, Republic of Serbia). - Novi Sad : Univerzitet u Novom Sadu, 2019, s. 512-519 CD-ROM.
  article

  article

 5. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. Zostavovatelia: Adam Cibuľa, Ivana Dancáková, Natália Goda ... [et al.] ; recenzenti: Kristína Baculáková, Peter Csányi, Ľubomír Čech ... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. online 348 s. [28,28 AH]. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404.
  electonic book

  electonic book

 6. ŚLIWA, Renata. Towards the Maturity of ICT Regulation - Integrated Regulation. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 2, s. 179-194.
  article

  article

 7. Organizacija in negotovosti v digitalni dobi. Mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti. Organizacija in negotovosti v digitalni dobi : konferenčni zbornik : 37. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti : 21. - 23. marec 2018, Portorož, Slovenija [elektronický zdroj]. Recenzijski odbor/Reviewers Committee: Alenka Baggia ... [et al.]. 1. izdaja. Maribor : Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2018. online [1284 s.]. ISBN 978-961-286-146-9.
  electonic book

  electonic book

 8. MÜLLER, Jan. Průvodce budoucností aneb Jak si užít globální krizi. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 2018. 270 s. Flowee. ISBN 978-80-204-4634-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. DOMBROVSKÁ, Michaela. Informační gramotnost jako veřejný zájem, politika a norma : návod na tvorbu koncepčních dokumentů v oblasti informačního vzdělávání. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2018. 149 s. ISBN 978-80-246-3969-7. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 10. Contemporary Issues and Economic Problems. Reviewers: Agnieszka Ruta, Irena Figurska. 1st Edition. Aachen : Shaker Verlag, 2018. 159 s. ISBN 978-3-8440-6130-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book