Search results

Records found: 2875  
Your query: Keywords = "spoločnosť"
 1. LIESKOVSKÝ, Peter. Generácia Y a hodnotová paradigma "starého sveta": máme sa na čo tešiť! In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 4/2014, roč. 19, zoš. 75, s. 28.
  article

  article

 2. PERIC, J. Môže sa čínsky pokles v roku 2022 zvrátiť? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1339-2433, 2022, roč. 14, č. 1, s. 12-13.
  article

  article

 3. DOUŠA, Milan - ČEPELOVÁ, Anna. Udržitelný rozvoj venkova a lidské zdroje ve vybrané místní societě v České republice. In Scientia et Societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2022. ISSN 1801-7118, 2022, roč. 18, č. 1, s. 3-26.
  article

  article

 4. Historická revue : jediný slovenský odborný mesačník o histórii pre všetkých. - Registrovaný: Index Copernicus. Bratislava : Slovenský archeologický a historický inštitút - SAHI. 12x ročne. ISSN 1335-6550. Available on Internet: https://historickarevue.sme.sk/
  journal

  journal

 5. IVANČÍKOVÁ, Ľudmila - PODMANICKÁ, Zuzana. Výzva nového konceptu sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bola úspešne naplnená. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2022. ISSN 1339-6854, 2022, roč. 32, č. 1, s. 7-15.
  article

  article

 6. IDIMT-2022: Digitalization of Society, Business and Management in a Pandemic. Interdisciplinary Information Management Talks. IDIMT-2022: Digitalization of Society, Business and Management in a Pandemic : 30th Interdisciplinary Information Management Talks, Sept. 7–9, 2022 Prague, Czech Republic. 1st Edition. Linz : TRAUNER Verlag, 2022. 479 s. ISBN 978-3-99113-758-0.
  electonic book

  electonic book

 7. DUDOVÁ, Iveta. Ekonómia vzdelávania. Recenzenti: Vojtech Stanek, Erika Neubauerová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer, 2022. 183 s. ISBN 978-80-7676-384-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Ekonómia vzdelávania

  book

 8. KLIMOVSKÝ, Daniel - BAKOŠ, Eduard - BARDOVIČ, Jakub. Participatívne rozpočtovanie : kontexty, modely a praktické skúsenosti. 2. doplnené a rozšírené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. 210 s. ISBN 978-80-571-0491-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Participatívne rozpočtovanie

  book

 9. Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. 2x ročne. ISSN 1335-7182. Available on Internet: http://www.vsas.fvs.upjs.sk
  Verejná správa a spoločnosť

  journal

 10. Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže. Bratislava : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 4x ročne. ISSN 1335-1109
  journal

  journal