Search results

Records found: 2529  
Your query: Keywords = "spolupráca medzinárodná"
 1. Hradec Economic Days. International Scientific Conference. Hradec Economic Days : Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2023: April 13–14, 2023, Hradec Králové, Czech Republic. Vol. 13(1). Editors: Jan Mačí, Petra Marešová, Krzysztof Firlej, Ivan Soukal. 1st edition. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2023. 986 s. ISBN 978-80-7435-901-9. ISSN 2464-6067.
  electonic book

  electonic book

 2. RIZEKOVÁ, Iveta. Proces internacionalizácie na Ekonomickej univerzite v Bratislave. In Internacionalizácia vysokého školstva prostredníctvom francúzštiny a s Francúzskom : publikácia vydaná pri príležitosti 10. výročia založenia slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu. - Praha : NAŠE VOJSKO - knižní distribuce, s. r. o., 2023. ISBN 978-80-206-0136-0, s. 53-67.
  article

  article

 3. ZEMAN, Jakub. Dve dekády oficiálnej rozvojovej pomoci z pohľadu dosahovania vytýčených cieľov a rozpočtu. In Monitor hospodárskej politiky : [vedecko popularizačný časopis]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISSN 2453-9287, 2023, č. 1, s. 43-47. I-23-104-00.
  article

  article

 4. Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development : International Scientific Journal. - Spracovnaý v EKO-INDEX. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra. 2x ročne. ISSN 1339-3367. Available on Internet: http://vua.uniag.sk/journal/issues
  Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development

  electronic journal

 5. Mirovaja ekonomika i meždunarodnyje otnošenija. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Moskva : Russian Academy of Sciences. 12x ročne. ISSN 0131-2227. Available on Internet: https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo
  journal

  journal

 6. BHARTI, Mukesh Shankar. Indo-French Defence and Security Partnership. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2023. ISSN 1336-1562, 2023, roč. 21, č. 2, s. 155-172.
  article

  article

 7. BOCKOVÁ, Lucia. Current Trends in the Accession Process to the European Union. In Zabezpečennia stijkosti systemy publičnoji vlady ta upravlinnia v umovach vojennoho stanu ta vidnovlennia Ukrajiny. Konferencija. Zabezpečennia stijkosti systemy publičnoji vlady ta upravlinnia v umovach vojennoho stanu ta vidnovlennia Ukrajiny : materialy Vseukrajinskoji naukovo-praktičnoji konferencii za mižnarodnoju učastiu, 18. travnja 2023 roku, Odesa. - Odesa : Odeska politechnika, 2023. ISBN 978-80-225-5069-7, s. 167-174.
  article

  article

 8. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 5.-7. septembra 2023, Nový Smokovec, Slovensko. Recenzenti: David Procházka, Marcela Zárybnická Žárová, Miloš Tumpach. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. [96 s.]. ISBN 978-80-225-5085-7.
  book

  book

 9. DZIURA, Boris - MAHDICHB, Alisa. Euro-Atlantic Integration in the Post-Soviet Area. In Zabezpečennia stijkosti systemy publičnoji vlady ta upravlinnia v umovach vojennoho stanu ta vidnovlennia Ukrajiny : materialy Vseukrajinskoji naukovo-praktičnoji konferencii za mižnarodnoju učastiu, 18. travnja 2023 roku, Odesa. - Odesa : Odeska politechnika, 2023. ISBN 978-80-225-5069-7, s. 177-181.
  article

  article

 10. DROZD, Marián. Povinnosti prevádzkovateľov digitálnych platforiem z hľadiska správy daní. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1335-7034, 2023, roč. 28, č. 9, s. 9-17.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.