Search results

 1. Well-being je pre nás kľúčový a fungovať sa dá aj na diaľku. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2021. ISSN 1212-4273, 2021, roč. 28, č. 10, s. 44-47.
  article

  article

 2. Druhý dôchodkový pilier už funguje po novom. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 3, s. 44-45.
  article

  article

 3. Opäť ťažký rok pre stavebné sporenie. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 11, s. 44-45.
  article

  article

 4. PRUŽINOVÁ, Kristýna. S handicapem v práci? Žádný problém! In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 3, s. 22-27.
  article

  article

 5. POTŮČEK, Martin. České důchody. Recenzovali: Jan Hartl, Vojtěch Krebs. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova, 2018. 181 s. ISBN 978-80-246-4236-9. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 6. Banka roka 2017 - výročná cena TRENDU za mimoriadne podnikateľské výsledky. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 16. novembra 2017, roč. 27, č. 46.
  article

  article

 7. ŠKOLKOVÁ, Alexandra. Riadenie kreditného rizika v Slovenskej sporiteľni, a. s. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2017. ISSN 1339-5416, Júl - August 2017, roč. 4, č. 4, s. 1-4 online.
  article

  article

 8. JÁNOŠOVÁ, Veronika. Investovanie prostredníctvom hypotekárnych záložných listov. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 2454-1028, 2017, roč. 14, č. 2, s. 93-99 online. VEGA 1/0067/15 "Verifikácia a implementácia modelovania výkonnosti podniku v nástrojoch finančného rozhodovania".
  article

  article

 9. TKÁČOVÁ, Daniela et al. Finančné trhy a bankovníctvo. Recenzovali: Jana Kotlebová, Ján Tencer. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 310 s. [20,1 AH]. ISBN 978-80-7552-528-4. [Copy count : 21, currently available 3, at library only 3]
  Finančné trhy a bankovníctvo

  book

 10. ŠKRINIAR, Pavel. Banka a poisťovňa majú dosť spoločného. Podľa prieskumu : čo si myslia študenti o poistení a sporení. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2016. ISSN 1335-1044, 2016, roč. 22, č. 5-6, s. 17-19.
  article

  article