Search results

 1. WIECZOREK, Susann - DORČÁK, Peter - MARKOVIČ, Peter. Industry 4.0 – Changes in Business Administration Studies: The CDO As a Future Profile Description for the Graduates from this Field? In MEKON 2019. International Conference. MEKON 2019 : Proceedings of the 21st International Conference, February 7th, 2019, (Ostrava, Czech Republic). - Ostrava : Technical University of Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4280-6, pp. 247-254 online.
  article

  article

 2. BOITAN, Iustina Alina - NIŢESCU, Dan Costin. Does Corporate Governance Support Efficiency in Banking Business? Evidence from European Systemic Banks. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 5, s. 525-549.
  article

  article

 3. HAMRANOVÁ, Anna - TÖRÖKOVÁ, Anikó. Kritické faktory ovplyvňujúce IT Governance v podnikoch. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 2454-1028, 2019, roč. 16, č. 1, s. 33-43 online. VEGA 1/0436/17.
  article

  article

 4. WIECZOREK, Susann - LUDWIG, Sven - DORČÁK, Peter. Adjustments in Business Administration Studies Induced by Industry 4.0. In Liberec Economic Forum 2019. International Conference. Liberec Economic Forum 2019 : Proceedings of the 14th International Conference, 17th-18th September 2019, (Liberec, Czech Republic). - Liberec : Technical University of Liberec, 2019. ISBN 978-80-7494-482-6, s. 353-360.
  article

  article

 5. KATKOVČIN, Maroš. Vybrané inštitúty teórie skupiny obchodných spoločností v právnom poriadku Slovenskej republiky (so zameraním na správu a riadenie obchodných spoločností). In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. ISSN 1336-6912, 2019, roč. 38, č. 1, s. 25-37.
  article

  article

 6. GROFČÍKOVÁ, Janka - IZÁKOVÁ, Katarína. Uplatňovanie princípov corporate governance a ich plyv na inovačný potenciál a výkonnosť podniku. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2018. ISSN 1336-8818, 2018, roč. 15, č. 2, s. 19-29.
  article

  article

 7. Corporate Governance in Lithuania. Paris : OECD, 2018. 174 s. Corporate Governance. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/corporate-governance-in-lithuania_9789264302617-en> ISBN 978-92-64-30260-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. Flexibility and Proportionality in Corporate Governance. Paris : OECD, 2018. 233 s. Corporate Governance. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/flexibility-and-proportionality-in-corporate-governance_9789264307490-en> ISBN 978-92-64-30748-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. IISES 2018 - International Institute of Social and Economic Sciences. International Academic Conference. IISES 2018 - International Institute of Social and Economic Sciences : Proceedings of the 44th International Academic Conference, Vienna, 01 - 04 October 2018 [elektronický zdroj]. Reviewers: Jiří Beck, Jan Čadil, Jana Frkova. 1. Edition. Prague : International Institute of Social and Economic Sciences IISES : International Society for Academic Studies, 2018. E-Book [259 s.]. Available on Internet: <https://www.iises.net/proceedings/44th-international-academic-conference-vienna/table-of-content> ISBN 978-80-87927-83-0. ISSN 2336-5617.
  electonic book

  electonic book

 10. IŠTOK, Michal - ŠLAMPIAKOVÁ, Lea. Porovnanie trustov a nadácií a ich využitie pri správe majetku. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2018. ISSN 1336-5878, 2018, č. 2, s. 44-58.
  article

  article