Search results

 1. NOVÁK, Marcel - TRNOVSKÝ, Karol - DARMO, Ľubomír. Financial Literacy Survey in the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus. In The International Journal of Interdisciplinary Educational Studies. - Champaign : Common Ground Research Networks. ISSN 2327-2570, 2021, vol. 16, no. 1, pp. 39-56. VEGA 1/0356/19.
  article

  article

 2. POLLÁK, František et al. Innovations in the Management of E-Commerce Entities Operating on the Slovak Market – Analysis of Customer Interactions During the COVID-19 Pandemic. In International Conference on Entrepreneurial Competencies in a Changing World. (ECCW 2020). International Conference on Entrepreneurial Competencies in a Changing World : (ECCW 2020). - Les Ulis : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, 2021, vol. 90, pp. 1-7 online. VEGA 1/0240/20.
  article

  article

 3. POLLÁK, František - KONEČNÝ, Michal. Analysis of E-Consumer Behaviour – Selected Findings From an Analysis of Czech E-Shops and Their Customers During the Global Pandemic. In International Conference on Entrepreneurial Competencies in a Changing World. (ECCW 2020). International Conference on Entrepreneurial Competencies in a Changing World : (ECCW 2020). - Les Ulis : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, 2021, vol. 90, pp. 1-10 online. TL 0200215.
  article

  article

 4. PETROVČIKOVÁ, Katarína. Effective Marketing Communication and Consumer Behaviour. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021). mezdinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 14. medzinárodnej vedeckej konferencie, 20.-22.01.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4806-9, s. 109.
  article

  article

 5. COLLINS, Sean M. et al. Attainment of Equilibrium via Marshallian Path Adjustment: Queueing and Buyer Determinism. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Games and Economic Behavior. - Orlando : Academic Press. ISSN 0899-8256, 2021, vol. 125, no. 1, pp. 94-106 online.
  article

  article

 6. KMETY BARTEKOVÁ, Mária. [Vizuálne podnety a responzívne správanie spotrebiteľov]. In Súčasné výzvy ekonomického znalectva v podmienkach SR : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4809-0, s. 62 online. Recenzia na: Vizuálne podnety a responzívne správanie spotrebiteľov [elektronický zdroj] / Róbert Šlosár, Štefan Majtán, Peter Štetka, Nora Grisáková ; recenzenti: Peter Štarchoň, Miroslava Szarková. 1. vydanie. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. - ISBN 978-80-7598-573-6.
  article

  article

 7. KITA, Pavol et al. Consumer Behaviour of Slovak Households in the Sphere of Organic Food in the Context of Sustainable Consumption. - Registrovaný: Scopus. In The Central European Business Review. - Praha : University of Economics Prague. ISSN 1805-4862, 2021, vol. 10, no. 1, pp. 1-17 online. APVV-16-0232, VEGA 1/0066/18.
  article

  article

 8. ONDRUŠOVÁ, Miroslava. Veľká noc bude drahšia. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1805-0549, 1-2/20, č. 51, (2020.
  article

  article

 9. KAPITÁNOVÁ, Tatiana. Potraviny na jeden klik. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1805-0549, 1-2/20, č. 51, (2020.
  article

  article

 10. ONDRUŠOVÁ, Miroslava. Retail audit je ako kameň mudrcov. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1805-0549, 1-2/20, č. 51, (2020.
  article

  article