Search results

 1. European Journal of Social Work : The International Forum for the Social Professions. London : Taylor & Francis. 6x ročne. ISSN 1369-1457. Available on Internet: http://www.tandfonline.com/pricing/journal/cesw
  journal

  journal


 2. MOLINUEVO, Daniel. Pečovatelské domovy pro starší osoby v Evropě: veřejné i soukromé, neziskové i ziskové. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2018. ISSN 1802-5854, 2018, roč. 12, č. 2, s. 24-30.
  article

  article


 3. Sociální souvislosti aktivního stáří. Igor Tomeš, Kateřina Šámalová (ed.) a kolektiv. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 254 s. ISBN 978-80-246-3612-2. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Sociální souvislosti aktivního stáří

  book


 4. Statistical handbook of Japan 2017. Tokyo : Statistics Bureau Ministry of Internal Affairs and Communications, 2017. 197 s. ISSN 0081-4792. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Statistical handbook of Japan 2017

  book


 5. MENDES, Jussara Maria Rosa - DE ALMEIDA, Bernadete de L. F. - WERLANG, Rosangela. Articles current research trends in social work from the demands submitted to CNPq. In ERIS Journal: English edition of the Sociální práce/Sociálna práca/Czech and Slovak social work : reviewed scientific journal for fields of social work. - Brno : Association of Educators in Social Work ; Ostrava : European Research Institute for Social Work, 2017. ISSN 1213-6204, Winter 2017, vol. 17, no. 1, p. 59-70.
  article

  article


 6. FABIANOVÁ, Zuzana. Rozvoj kvality dlhodobej starostlivosti o zdravie bezvládnych seniorov v kontexte riadenia rizika pokračujúceho zhoršeného stavu. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2017. ISSN 1335-9231, 2017, roč. 25, č. 2, s. 18-22.
  article

  article


 7. HALÁSKOVÁ, Renáta - HALÁSKOVÁ, Martina. Dlouhodobá péče ve vybraných zemích OECD v kontextu demografických změn. In Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2017. ISSN 1804-8048, 2017, č. 41, s. 43-54.
  article

  article


 8. MICHKOVÁ, Adéla. Místo supervize ve zdravotně sociální práci. In Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-3682, 2017, roč. 8, č. 2, s. 122-128.
  article

  article


 9. BABEČKA, Jozef. Uplatnění cílů WHO - zdraví pro všechny ve 21. století - "zdravé stárnutí". In Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-3682, 2017, roč. 8, č. 2, s. 52-59.
  article

  article


 10. VOKOUNOVÁ, Dana. Seniori – ich zdravie, pocity a názory. In New trends 2017 : new trends in economics, management, marketing and public administration. International scientific conference. New trends 2017 : new trends in economics, management, marketing and public administration : proceedings of the 12th annual international scientific conference : 9. - 10. november 2017, Znojmo, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Znojmo : Private College of Economic Studies Znojmo, 2017. ISBN 978-80-87314-90-6. ISSN 2336-7431, s. 394-401 online. VEGA 1/0637/17.
  article

  article