Search results

 1. TICHÝ, Miroslav. Zvýšenie príspevkov na kompenzáciu ŤZP. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 11-12, s. 42-44.
  article

  article


 2. MOLINUEVO, Daniel. Pečovatelské domovy pro starší osoby v Evropě: veřejné i soukromé, neziskové i ziskové. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2018. ISSN 1802-5854, 2018, roč. 12, č. 2, s. 24-30.
  article

  article


 3. LIESKOVSKÁ, Vanda - PAVLOV, Peter. Vplyv vybraných aspektov neurovedy na kvalitu života seniorov. In RELIK 2018. International Scientific Conference. RELIK 2018: Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections : Proceedings of the 11th International Scientific Conference, November 8-9, 2018, Prague, Czech Republic. - Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978–80–245–2281–4, s. 226-236 [online]. APVV-17-0564, VEGA 1/0376/17.
  article

  article


 4. Globalization and Its Socio-Economic Consequences. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences (Part III. – Economic Progress in Post-Soviet Countries) : Proceedings of 18th International Scientific Conference, 10th–11th October 2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic. Reviewers: Viera Bartošová, Jaroslav Belas. 1st Edition. Zilina : University of Zilina, 2018. online (963-1456) S. ISBN 978-80-8154-249-7. ISSN 2454-0943.
  electonic book

  electonic book


 5. Statistical Handbook of Japan 2018. Tokyo : Statistics Bureau Ministry of Internal Affairs and Communications, 2018. 195 s. ISSN 0081-4792.
  book

  book


 6. MASÁROVÁ, Tatiana. The State Social Support Instrument Tools within the Life of a Migrant. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2018. ISSN 2585-9358, 2018, roč. 16, č. 4, s. 27-31.
  article

  article


 7. European Journal of Social Work : The International Forum for the Social Professions. London : Taylor & Francis. 6x ročne. ISSN 1369-1457. Available on Internet: http://www.tandfonline.com/pricing/journal/cesw
  journal

  journal


 8. HALÁSKOVÁ, Renáta - HALÁSKOVÁ, Martina. Dlouhodobá péče ve vybraných zemích OECD v kontextu demografických změn. In Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2017. ISSN 1804-8048, 2017, č. 41, s. 43-54.
  article

  article


 9. MICHKOVÁ, Adéla. Místo supervize ve zdravotně sociální práci. In Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-3682, 2017, roč. 8, č. 2, s. 122-128.
  article

  article


 10. BABEČKA, Jozef. Uplatnění cílů WHO - zdraví pro všechny ve 21. století - "zdravé stárnutí". In Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-3682, 2017, roč. 8, č. 2, s. 52-59.
  article

  article