Search results

Records found: 641  
Your query: Keywords = "stratégia inovačná"
 1. Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus. Košice : Ústav manažmentu, priemyslu a digitálneho inžinierstva a Katedra automobilovej výroby. 2x ročne. Available on Internet: <http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/> ISSN 1337-7094.
  electronic journal

  electronic journal

 2. Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Erihplus, Spracovaný v EKO-INDEX. Plzeň : Vydavatelství ZČU v Plzni. 2x ročne. Available on Internet: <www.fek.zcu.cz/tvp> ISSN 2788-0079.
  electronic journal

  electronic journal

 3. DANESHJO, Naqibullah et al. Innovative Marketing. In Engineering Sciences and Production Management 2023 : Green Approaches in Business and the Sustainability of Socio‐economic Development. Workshop. Engineering Sciences and Production Management 2023 : Green Approaches in Business and the Sustainability of Socio‐economic Development. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2023. ISBN 978-80-555-3194-6, pp. 35-39. KEGA 030EU-4/2022, VEGA 1/0064/23.
  article

  article

 4. DANESHJO, Naqibullah - ŠEVČÍKOVÁ, Renáta - KLEPOCHOVÁ, Dagmar. Function and Success Factors of Innovative Marketing. In Engineering Sciences and Production Management 2023 : Green Approaches in Business and the Sustainability of Socio‐economic Development. Workshop. Engineering Sciences and Production Management 2023 : Green Approaches in Business and the Sustainability of Socio‐economic Development. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2023. ISBN 978-80-555-3194-6, pp. 40-45. KEGA 030EU-4/2022, VEGA 1/0064/23.
  article

  article

 5. YING, Fen Hui - NGUYEN, Hog Duy. Digital Healthcare in Europe and Efficient Patient Care: Role of Analytics. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Czech Technical University in Prague, 2023. ISSN 2570-7434, 2023, vol. 13, no. 1, pp. 1-10.
  article

  article

 6. VARMUS, Michal - LENDEL, Viliam. Inovačný manažment. 1. vydanie. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo UNIZA, 2022. 176 s. ISBN 978-80-554-1917-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Inovačný manažment

  book

 7. Critical Perspectives on Innovation Management : The Bright and Dark Sides of Innovative Firms. 1st Edition. New York : Routledge, 2022. 159 s. ISBN 978-1-032-06789-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. LEWKOWICZ, Jacek - LEWCZUK, Anna. Innovation Through Collaboration. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2022. ISSN 0013-3035, 2022, roč. 70, č. 1, s. 36-56.
  article

  article

 9. GRANDCLEMENT, Antoine - GRONDEAU, Alexandre. From Production to Consumption-Oriented Development: New Planning Strategies in Science Parks? The Case of Sophia-Antipolis. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2022. ISSN 1461-7145, 2022, vol. 29, no. 2, pp. 152-167.
  article

  article

 10. ŠPUREK, Miroslav. Úlohy univerzít v regionálnych inovačných systémoch. In Monitor hospodárskej politiky : [vedecko popularizačný časopis]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. ISSN 2453-9287, 2022, č. 1, s. 34-38 online.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.