Search results

 1. Communication Today : vedecký časopis Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Erihplus. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 2x ročne. Available on Internet: <https://www.communicationtoday.sk> ISSN 1338-130X.
  electronic journal

  electronic journal

 2. LESÁKOVÁ, Dagmar. Cognitive Age and Its Relevance to Targeting Seniors. In KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose. Conference. KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose : Conference Proceedings, September, 5-6, 2019, (Olomouc, Česko). - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2019. ISBN 978-80-244-5543-3, pp. 124-130 online. VEGA 1/0339/18.
  article

  article

 3. ŠTRACH, Pavel. Marketing: Getting out of Sight. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. ISSN 1338-7944, 2019, roč. 14, č. 2, s. 52-53.
  article

  article

 4. HOŘICKÝ, Jakub. Mileniály "fast foodovým" HR marketingem nepřilákáte. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2019. ISSN 1212-690X, 2019, č. 6, s. 17-18.
  article

  article

 5. KUCHTA, Martin. Možnosti marketingových analýz a analytických nástrojov v digitálnom marketingu : dizertačná práca. Školiteľ: Andrej Miklošík. Bratislava, 2019. 146 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. ČUKANOVÁ, Miroslava - PIRKOVSKÁ, Alena. Tradície a zvyky v cestovnom ruchu. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2019. ISSN 2453-9988, 2019, roč. 11, č. 1, s. 7-13 online.
  article

  article

 7. LOYDLOVÁ, Miroslava - MIŠOVIČOVÁ, Terézia. Marketingová komunikácia Divadla na TrakOch. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2019. ISSN 2453-9988, 2019, roč. 11, č. 1, s. 65-80 online.
  article

  article

 8. NEKOLOVÁ, Veronika et al. SunCan – solárne kolektory vyrábané z recyklovaných hliníkových plechoviek. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2019. ISSN 2453-9988, 2019, roč. 11, č. 1, s. 92-101 online.
  article

  article

 9. MERHAUT, Marek - CHADT, Karel. Sociokulturní problematika managementu neziskového sektoru v kontextu sociálního marketingu. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2019. ISSN 1802-5854, 2019, roč. 13, č. 2, s. 19-22.
  article

  article

 10. Vieme, ako vytvoriť obal, ktorý predáva... In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 4, s. 60-64.
  article

  article