Search results

 1. WANG, Shuguang - DU, Paul. Retail Geography. 1st Edition. New York : Routledge/Taylor & Francis Group, 2021. 237 s. ISBN 978-0-367-43511-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. Stratégie : odborný mesačník o marketingu, reklame a médiách. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : MAFRA. 12x ročne. ISSN 1335-2016. Available on Internet: http://www.strategie.sk
  journal

  journal

 3. CHUNG, Yessica C.Y. - CHANG, Hung-Hao - KITAMURA, Yukinobu. Digital and Traditional Media Advertising and Business Performance of Agribusiness Firms – Empirical Evidence in Japan. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2021. ISSN 1805-9295, 2021, vol. 67, no. 2, s. 51-59.
  article

  article

 4. PÁTÍK, Ladislav. Současná role marketingové komunikace jako nástroje strategického marketingu. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2020. ISSN 1211-5622, 2020, roč. 30, č. 1, s. 18-19.
  article

  article

 5. VAŠKOVÁ, Linda. Interaktívny marketing ako moderný prístup k trhu a k zákazníkovi : dizertačná práca. Školiteľ: Ferdinand Daňo. Bratislava, 2020. 146 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. GREEN, Mark C. - KEEGAN, Warren J. Global Marketing. 10th Edition. Harlow : Pearson, 2020. 627 s. ISBN 1-292-30402-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. KOTLER, Philip et al. Principles of Marketing. 8th European Edition. Harlow : Pearson, 2020. 689 s. ISBN 978-1-292-26956-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. POTOMA, Radoslav. Describtion of Financial Strategy of the Company in Competitive Conditions in the Market. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, pp. 162-163.
  article

  article

 9. ARMSTRONG, Gary - KOTLER, Philip - OPRESNIK, Marc Oliver. Marketing : An Introduction. 14th Edition. Harlow : Pearson, 2020. 676 s. ISBN 978-1-292-29486-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. PETROVČIKOVÁ, Katarína - LIESKOVSKÁ, Vanda. Marketing Online - the Introduction of the Tools Used to Optimize the Marketing Communication Online. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.6.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4747-5, pp. 103-109. VEGA 1/0376/17.
  article

  article