Search results

 1. MOORE, Ken. Ľudské zdroje a korporátna spoločenská zodpovednosť. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 4/2014, roč. 19, zoš. 75, s. 18-19.
  article

  article

 2. Pasce, ktoré hrozia rodinným podnikom. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2012. ISSN 1335-1729, 3/2012, roč. 17, zoš. 66, s. 16-17.
  article

  article

 3. Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Goodwill. 4x ročne. ISSN 1337-9798. Available on Internet: http://www.goodwill.eu.sk
  journal

  journal

 4. MATWIJ, Erika. Rodinné firmy - to nie je druhá liga ani stredná trieda! In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 5, s. 64-66.
  article

  article

 5. MÁČAJ, Peter. Slovanet rastie už 20 rokov, prezradil recept na úspech. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 4, s. 46-50.
  article

  article

 6. ANTOLOVÁ, Veronika - BALÁŽ, Michal - SAKÁL, Peter. Návrh implementácie stratégie USZP v podniku MSM Holding, s.r.o. v kontexte Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť. In Výkonnosť podniku : vedecký časopis Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu [elektronický zdroj]. - Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade, 2018. ISSN 1338-435X, 2018, roč. 8, č. 1, s. 6-16.
  article

  article

 7. DANESHJO, Naqibullah - LIESKOVSKÁ, Vanda - DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika. Strategy and Strategic Management in Business Development. - Registrovaný: Web of Science. In International Days of Statistics and Economics. International Conference. International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings of the 12th International Days of Statistics and Economics, September 6–8, 2018, Prague, Czech Republic. - Slaný : Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2018. ISBN 978-80-87990-14-8, pp. 307-316 online. VEGA 1/0251/17, VEGA 1/0376/17.
  article

  article

 8. SME and Entrepreneurship Policy in Kazakhstan 2018. Paris : OECD, 2018. 234 s. OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/sme-and-entrepreneurship-policy-in-kazakhstan-2018_9789264301450-en> ISBN 978-92-64-30144-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. SMEs in Public Procurement : Practice and Strategies for Shared Benefits. Paris : OECD, 2018. 225 s. OECD Public Governance Reviews. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/smes-in-public-procurement_9789264307476-en> ISBN 978-92-64-30746-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana - MIŠÚN, Juraj. Business Strategies in Slovak Start-Ups. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 2464-6733, 2018, vol. 8, no. 2, s. 97-104. VEGA 1/0135/17.
  article

  article