Search results

 1. KRIŠKOVÁ, Petra - UŽÍK, Ján. Platobné karty v podvojnom účtovníctve podnikateľov. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 6, s. 26-27.
  article

  article

 2. STRÄHLOVÁ, Jarmila. Účtovanie platieb platobnými kartami v jednoduchom účtovníctve. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1335-7034, 2018, roč. 23, č. 10, s. 33-39.
  article

  article

 3. O bezpečnosť sa musí starať klient aj banka. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 12, s. 52-53.
  article

  article

 4. Po padesáti letech od vynálezu bankomatů význam hotovosti klesá. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 7, s. 48-49.
  article

  article

 5. HALASOVÁ, Henrieta. Každý si rád pípne. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2017. ISSN 1335-2008, 2017, roč. 22, č. 6, s. 22.
  article

  article

 6. ZÁBORSKÝ, Ján. Nové zaklínadlo mobilných platieb: tokenizácia. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 24. novembra 2016, roč. 26, č. 47, s. 50-53.
  article

  article

 7. BOBÁŇ, Václav. Koniec hotovosti? Švédi jej predpovedajú smrť. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 9, s. 20-21.
  article

  article

 8. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Podniková ekonomika : pre 1. ročník študijného odboru obchodná akadémia. Lektorovali: Eva Glatzová, Daniela Skladanová, Anna Neumannová. 5. aktual. a preprac. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2016. 239 s. [11,94 AH]. ISBN 978-80-10-03041-5.
  book

  book

 9. PÁLENÍK, Tomáš. Trendy v bankovníctve - čo nás čaká v najbližších rokoch? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 2, s. 24-25.
  article

  article

 10. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Podniková ekonomika : pre 1. ročník študijného odboru obchodná akadémia. Lektorovali: Eva Glatzová, Daniela Skladanová, Anna Neumannová. 4. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2014. 236 s. [11,94 AH]. ISBN 978-80-10-02658-6.
  Podniková ekonomika

  book