Search results

 1. Management Mechanisms and Development Strategies of Economic Entities in Conditions of Institutional Transformations of the Global Environment. Scientific Council. Management Mechanisms and Development Strategies of Economic Entities in Conditions of Institutional Transformations of the Global Environment: Collective Monograph in 2 Vol. : Publication at the Meeting of the Scientific Council, 08th January 2019, Minutes No. 1-19, (Riga, Latvia). Vol. 1. Reviewers: Maria Krełowska-Kułas, Aivars Stankevičs. 1st Edition. Riga : Landmark SIA, 2019. online 341 s. ISBN 978-9984-891-06-4.
  electonic book

  electonic book

 2. ČIERNIK, Anton. Finančná kontrola a systém riadenia v organizácii. Recenzenti: Elena Fetisovová, Marta Matulčíková. 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBum, 2018. 240 s. [11 AH]. ISBN 978-80-87500-93-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy. International Scientific Conference. Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy : Conference Proceedings of the 6th International Scientific Conference, Opole, October 16 – 19, 2018, (Poland) [elektronický zdroj]. Reviewers: Marian Ciepaj, Volodymyr Karpenko, Olena Raevneva. Opole : Wyższa szkoła zarządzania i administracji w Opolu, 2018. online 116 s. ISBN 978-83-946765-1-3.
  electonic book

  electonic book

 4. Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2018 : zborník vedeckých statí. Zostavili: Peter Červenka, Ivan Hlavatý ; recenzenti: Daniel Kastl, Ivan Hečko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 87 s. [5,69 AH]. ISBN 978-80-225-4568-6. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 2]
  electonic book

  electonic book

 5. Vplyv inovatívnych marketingových koncepcií na správanie vybraných trhových subjektov na Slovensku II. : zborník vedeckých prác z projektu VEGA 1/0802/16. Recenzenti: Alena Kusá, Martina Minárová, Ladislav Mura. 1. vydanie. Banská Bystrica : BELIANUM, 2018. 279 s. Ekonomická fakulta. VEGA 1/0802/16. ISBN 978-80-557-1452-3. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 6. JARINKOVIČOVÁ, Valéria - DROZD, Marián - SEKEROVÁ, Ľubica. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2017 : praktická príručka pre účtovníkov : fyzické osoby : právnické osoby : subjekty verejnej správy a územnej samosprávy : rozpočtové a príspevkové organizácie. Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. 320 s. ISBN 978-80-8186-013-3. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 7. BRNOVÁ, Miroslava - SANDTNER, Lucia - SEKEROVÁ, Ľubica. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2018 : praktická príručka pre účtovníkov : fyzické osoby : právnické osoby : subjekty verejnej správy a územnej samosprávy : rozpočtové a príspevkové organizácie. 1. vydanie. Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. 272 s. ISBN 978-80-8186-019-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. HRUŠKA, Vladimír. Účetní případy pro praxi 2017 : podle účetních předpisů platných pro rok 2017. Recenzovala: Renáta Šlechtová. 2. vydání. Praha : GRADA, 2017. 232 s. ISBN 978-80-271-0425-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Účetní případy pro praxi 2017

  book

 9. JARINKOVIČOVÁ, Valéria - DROZD, Marián - SEKEROVÁ, Ľubica. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2016 : praktická príručka pre účtovníkov : fyzické osoby : právnické osoby : subjekty verejnej správy a územnej samosprávy : rozpočtové a príspevkové organizácie. Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. 284 s. ISBN 978-80-8186-004-1. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2016

  book

 10. SIMONIDESOVÁ, Jana - FERANECOVÁ, Adela. Dane podnikateľských subjektov. Recenzenti: Ján Marušin, Eva Manová. 2. [preprac.] vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 132 s. [6,67 AH]. ISBN 978-80-225-4402-3. [Copy count : 13, currently available 0, at library only 2]
  book

  book