Search results

 1. SPIŠIAKOVÁ, Mária. Jazyk politických hesiel na Kube. In Cizí jazyky : časopis pro teorii a praxi. - Plzeň : Nakladatelství Fraus. ISSN 1210-0811, 2019, roč. 62, č. 2, s. 19-28.
  article

  article

 2. ADAMCOVÁ, Lívia. Sprache Als Komplexes Gebilde – Theoretisch Und Angewandt. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4492-4, s. 28-39 CD-ROM.
  article

  article

 3. MELUŠOVÁ, Elena. Initiation à la linguistique française. Recenzenti: Ladislav Lapšanský, Daniel Lančarič. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 85 s. [4,05 AH]. ISBN 978-80-225-4497-9. [Copy count : 13, currently available 10, at library only 3]
  book

  book

 4. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Ambiguita v diplomatickom jazyku. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 7. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2016, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4388-0, s. 93-96 CD-ROM.
  article

  article

 5. HRDLIČKOVÁ, Zuzana. Readability and Vocabulary - The Variables Affecting Text Difficulty. In From Here to There: Regional and World Perspektive on Language, Literature and Culture. - Nowy Sacz : Wydawnistwo Naukowe Panstwowj Wyszej Szkoly Zawodowej, 2017. ISBN 978-83-65575-13-5, s. 17-27.
  article

  article

 6. BREVENÍKOVÁ, Daniela. Semantic analysis and pragmatic aspects of US presidential campaign speechs: Donald Trump´s speech on foreign policy. - Registrovaný: Web of Science. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.6.2016, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4292-0, s. 285-292. VEGA 1/0347/15.
  article

  article

 7. ADAMKA, Pavol. Politická lingvistika? In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.6.2016, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4292-0, s. 11-19.
  article

  article

 8. ADAMCOVÁ, Lívia. Einige Bemerkungen zur Entwicklung der deutschsprachigen Schriftlichkeit. In Sociokuľturnyje problemy jazyka i kommunikacii : sbornik naučnych trudov. - Saratov : Povolžskij institut upravlenija im. P. A. Stolypina, 2015. ISBN 978-5-8180-0477-8, s. 154-159.
  article

  article

 9. FLOCHOVÁ, Eleonóra. Vedľajšie vety v nemeckom odbornom ekonomickom texte. Príslovkové vety miesta a spôsobové vety zvláštneho okolnostného deja. In Nové výzvy pre vzdelávanie v oblasti odborného jazyka a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2015. ISBN 978-80-969043-9-6, s. 125-132 CD-ROM.
  article

  article

 10. FLOCHOVÁ, Eleonóra. Vedľajšie vety príslovkové účelové IV. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXIV. : nekonferenčný zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. - Bratislava : Z-F LINGUA Bratislava, 2014. ISBN 978-80-89328-96-3, s. 11-17 CD-ROM.
  article

  article