Search results

 1. BASTYR, Silvia. Kvalita účtovných informácií a jej vplyv na meranie výkonnosti firmy. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 1, s. [1-11] online. VEGA 1/0688/20.
  article

  article

 2. NOVOTNÝ, Radek. V blockchainu zvítězí pravidla a otevřenost. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 5, s. 30-31.
  article

  article

 3. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Slapy, 8.-10. září 2020. Editoři: Michal Hora, Miroslava Vašeková. 1. vydání. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2020. 197 s. [9,85 AH]. ISBN 978-80-245-2387-3.
  book

  book

 4. SIGETOVÁ, Katarína. Risks of Material Irregularities Contained in Financial Statements. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Slapy, 8.-10. září 2020. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2387-3, s. 162-166.
  article

  article

 5. GROSCH, Dietmar. Optimizing Sustainability in the Accounting Systems of Small and Medium-Sized Companies. In Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9705-6, pp. 117-125 online.
  article

  article

 6. LUKÁČ, Jozef - SIMONIDESOVÁ, Jana. Informačné zdroje finančnej analýzy v podmienkach podniku účtujúceho podľa systému IAS/IFRS. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XI.. International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XI. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from an 11. International Scientific Conference, May 27th – 29th, 2020 (Košice-Rajecké Teplice, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4748-2, pp. 75-84 CD-ROM. I-20-108-00.
  article

  article

 7. Accounting in Europe. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus. Abingdon : Routledge/ Taylor & Francis Group. 1x ročne. ISSN 1744-9480. Available on Internet: https://www.tandfonline.com/toc/raie20/current
  journal

  journal

 8. LUKÁČ, Jozef - KOZEL, Roman. Implementation of the International Financial Reporting Standards in Centraland Eastern Europe. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2019. ISSN 1338-5224, 2019, roč. 9, č. 1, s. 17-25 online.
  article

  article

 9. DANESHJO, Naqibullah et al. Účtovanie enviromentálnych nákladov a výnosov podnikových materiálových tokov. In Rozvoj euroregiónu Beskydy 13. medzinárodná vedecká konferencia. Rozvoj euroregiónu Beskydy 13 : Diagnostika spoločensko - ekonomických podmienok 15 rokov po vstupe do EÚ: stratégia - digitálna bezpečnosť - bezpečnosť. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2019. ISBN 978-80-554-1620-5, s. 44-56. VEGA 1/0251/17, KEGA 026EU-4/2018.
  article

  article

 10. CIMA Fundamentals of Management Accounting (Subject BA2) : Study Text. Wokingham : Kaplan Publishing, 2019. 676 s. ISBN 978-1-78740-487-8. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book