Search results

 1. Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Katedra manažmentu PHF EU. 4x ročne. Available on Internet: <http://mtp.euke.sk/> ISSN 1336-7137.
  electronic journal

  electronic journal

 2. Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus. Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Žilina. 4x ročne. ISSN 1335-4205. Available on Internet: http://www.uniza.sk/komunikacie
  journal

  journal

 3. ALKAFAWEEN, Esra'a - HASSANAT, Ahmad B. A. - TARAWNEH, Sakher. Improving Initial Population for Genetic Algorithm using the Multi Linear Regression Based Technique (MLRBT). In Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Žilina, 2021. ISSN 1335-4205, 2021, vol. 23, no. 1, pp. E1-E10.
  article

  article

 4. Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky. 4x ročne. ISSN 1339-6854. Available on Internet: https://ssad.statistics.sk/SSaD/
  journal

  journal

 5. BOLEK, Vladimír et al. Factors Determining the Achievement of IS/IT Benefits: an Empirical Study in the Slovak Republic. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In European Journal of International Management. - Geneve : Inderscience Enterprises Limited. ISSN 1751-6765, 2021, vol. 15, no. 1, pp. 27-45 online. VEGA 1/0436/17.
  article

  article

 6. Systémy logistiky. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : ATOZ Marketing Services. 6x ročne. ISSN 1214-4827. Available on Internet: www.systemylogistiky.sk
  journal

  journal

 7. Rodinná firma EMCO stavila na ERP systém pre výrobné firmy v cloude. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1339-2433, 2021, roč. 13, č. 1-2, s. 18-19.
  article

  article

 8. TRIZULIAK, Tibor. Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje - nový zákon. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1335-1583, 2020, roč. 25, č. 4, s. 41-76.
  article

  article

 9. JOUAD, Soukaina - HAMRI, Mohammed Hicham. The Impact of Information Systems on Port Performance: The Case of Morocco's Agadir Port. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 1, s. 38-49.
  article

  article

 10. RŮŽIČKA, Ivo. Cloud je příležitost pro byznis, ne pro IT hračičky. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 6, s. 24-25.
  article

  article