Search results

 1. BACIGÁLOVÁ, Lucia. Rozvoj manažérskych zručností využitím biznis simulácií. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2009. ISSN 1335-1729, 3/2009, roč. 14, zoš. 54, s. 32-33.
  article

  article

 2. Robots, Artificial Intelligence, and Service Automation in Travel, Tourism and Hospitality. 1st Edition. Bingley : Emerald Publishing, 2019. 274 s. ISBN 978-1-78756-688-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 0]
  book

  book

 3. ADAMCOVÁ, Silvia. Glossar Sprachwissenschaftlicher Fachbegriffe. Recenzenti: Lívia Adamcová, Danuša Lišková. 1. vydanie. Bratislava : Z-F LINGUA, 2019. [96 s.] [5,1 AH]. ISBN 978-80-8177-066-1.
  book

  book

 4. Critical Perspectives on Human Rights. London : Rowman & Littlefield International, 2019. 252 s. ISBN 978-1-78660-015-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. VELICHOVÁ, Ľudmila. Didaktika cvičnej firmy - teória a prax. Recenzenti: Rudolf Šlosár, Terézia Garaiová. 2. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 176 s. [10,81 AH]. ISBN 978-80-225-4603-4. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 3]
  book

  book

 6. Teória a prax ekonomického vzdelávania 2019 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. 1. vydanie. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2019. CD-ROM 69 s. KEGA 005EU-4/2019. ISBN 978-80-225-4651-5. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 7. LUDWIG, Sven - MARKOVIČ, Peter. Informationsasymmetrien Bei M&A Transaktionen : Eine empirische Analyse möglicher Risiken. Gutachtern: Miroslav Majtán, Peter Dorčák, Zuzana Juhászová. 1. Auflage. Frankfurt am Main : Neowiss - Europäischer Wissenschaftsverlag, 2019. 160 s. [9,12 AH]. Wissenschaftedition. VEGA 1/0066/17, 025EU-4/2017. ISBN 978-3-945484-17-3.
  book

  book

 8. MARKOVIČ, Peter - DORČÁK, Peter - POLLÁK, František. Online Reputation Management. Reviewers: Daniel Zorn, Benjamin Beug. 1st Edition. Praha : Professional Publishing, 2019. 204 s. [9,88 AH]. APVV-15-0511. ISBN 978-80-88260-35-6.
  book

  book

 9. Interdisciplinarity in Theory and Practice : Journal for Presentation of Interdisciplinary Approaches in Various Fields [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Arad : Adoram. 2-4x ročne. Available on Internet: <http://itpb.eu> ISSN 2344-2409.
  electronic journal

  electronic journal

 10. Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. 2x ročne. ISSN 1335-7182. Available on Internet: http://www.vsas.fvs.upjs.sk
  journal

  journal