Search results

 1. BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj. Úvod do operačného výskumu II. Recenzenti: Petr Fiala, Marian Reiff. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2019. [134 s.] [6,70 AH]. ISBN 978-80-89962-28-0.
  book

  book

 2. KUPKA, Marián. Inovácia služieb hra Milk Run = vysoké úspory. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2010. ISSN 1335-5961, 2010, roč. 11, č. 4, s. 18-19. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0118967/PaI_2010_04.pdf>
  article

  article

 3. KOŘENÁŘ, Václav. Stochastické procesy. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2002. 227 s. ISBN 80-245-0311-5. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 4. FEREIRA, Manuel Alberto. MIGI Queue busy cycle renewal function. In Ekonomické rozhľady = Economic review : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2001. ISBN 0323-262X. ISSN 0323-262X, 2001, roč. 30, č. 1, s. 29-36.
  article

  article

 5. Ekonomika firiem 1999. Medzinárodná konferencia. Ekonomika firiem 1999 : (zborník z medzinárodnej konferencie) : Košice, 9.-10.9.1999. Zostavovateľ: Viktória Bobáková. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 1999. 770 s. ISBN 80-225-1212-5. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 2]
  book

  book

 6. Ekonomika firiem 1998. Medzinárodná konferencia. Ekonomika firiem 1998 : zborník z medzinárodnej konferencie - Bardejovské Kúpele 5.- 6.5.1998. 1. diel. [zostavovateľ: Martin Vološin ... et al.]. Prešov : MANACON, 1998. 335 s. ISBN 80-85668-65-3. [Copy count : 5, currently available 4, at library only 1]
  book

  book

 7. UNČOVSKÝ, Ladislav - IVANIČOVÁ, Zlatica - BREZINA, Ivan. Základy operačného výskumu. 1. vyd. Bratislava : EU, 1993. 232 s. ISBN 80-225-0500-5. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book

 8. PIDANY, Ján. Systémová a operačná analýza : zošit 2 : modely hromadnej obsluhy. 1. vyd. Košice : Technická univerzita, 1992. 173 s. ISBN 80-7099-098-8. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 9. AUGUSTIN, P. - KUBIŠ, Juraj. Výber úlohy z frontu pred pracoviskom v prípade diskrétnej výroby. In Ekonomický časopis, 1991, roč. 39, č. 8, s. 615-622.
  article

  article

 10. RUNZHEIMER, Bodo. Operations Research 2 : Methoden der Entscheidungsvorbereitung bei Risiko. 2. überarb. Aufl. Wiesbaden : Gabler, 1989. 252 s. ISBN 3-409-30722-2. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book