Search results

 1. OSINA, Petr. Náboženská svoboda v kontextu teorie Johna Finnise. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. ISSN 1339-3995, 2019, roč. 7, č. 1, s. 30-38.
  article

  article

 2. Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV. 6x ročne. ISSN 0032-6984. Available on Internet: http://www.pravnyobzor.sk/
  journal

  journal

 3. MIHÁLIK, Stanislav. Teoretickoprávne východiská vnímania právneho omylu v podmienkach trestnoprávnej náuky Slovenskej republiky. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. ISSN 1336-6912, 2018, roč. 37, č. 2, s. 174-188.
  article

  article

 4. GREGOR, Martin. Postavenie rímskeho práva v socialistickej spoločnosti a fenomén socialistickej právnej romatiky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018. ISSN 0032-6984, 2018, roč. 101, č. 1, s. 27-42.
  article

  article

 5. HOLUB, Dušan et al. Praktikum k základom práva pre ekonómov. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 155 s. [7,93 AH]. ISBN 978-80-8168-909-3. [Copy count : 16, currently available 4, at library only 2]
  book

  book

 6. BÁRÁNY, Eduard. Právny pluralizmus. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017. ISSN 0032-6984, 2017, roč. 100, č. 3, s. 205-217.
  article

  article

 7. GODA, Samuel. Basic Understanding of Reconciliation in Eyes of J. P. Lederach and L. Gardner-Feldman. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1339-3502, 2017, roč. 12, č. 2, s. 39-43 online.
  article

  article

 8. BÁRÁNY, Eduard. Právny pluralizmus. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017. ISSN 0032-6984, 2017, roč. 100, č. 4, s. 327-336.
  article

  article

 9. CHOVANCOVÁ, Katarína. Imunita štátu v medzinárodnej arbitrážnej a obchodnej praxi. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017. ISSN 0032-6984, 2017, roč. 100, č. 4, s. 372-390.
  article

  article

 10. MAGUROVÁ, Hana. [ Sub-Specie aeternitatis - Život a dielo profesora Jána Švidroňa]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2016. ISSN 0032-6984, 2016, roč. 99, č. 2, s. 162-163. Recenzia na: Sub specie aeternitatis - Život a dielo profesora Jána Švidroňa / Kropaj,M. ; Kropajová, M. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2015. - ISBN 978-80-89019-30-4.
  article

  article