Search results

Records found: 5214  
Your query: Keywords = "technológie informačné"
 1. Gewinn : Das Wirtschaftsmagazin für Ihren Persönlichen Vorteil. Wien : Wailand & Waldstein. 12x ročne. ISSN 1605-1327. Available on Internet: www.gewinn.com
  journal

  journal

 2. PÚČEK, Ľubomír. Ako obstarávať projekty s agilným vývojom softvéru. In Verejné obstarávanie - právo a prax : odborný dvojmesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2024. ISSN 1339-5963, 2024, roč. 11, č. 1, s. 26-32.
  article

  article

 3. ERBEN, Lukáš. Nové obchodní modely bankovního světa. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2024. ISSN 1212-4273, 2024, roč. 31, č. 1, s. 28-29.
  article

  article

 4. GHODSI, Mahdi - STEHRER, Robert - BARIŠIĆ, Antea. Assessing the Impact of New Technologies on Wages and Labour Income Shares. Working Paper 240. Vienna : The Vienna Institute for International Economic Studies, 2024. 42 s.
  electonic book

  electonic book

 5. MACHAČ, Ondřej. Spolupráce bank a fintechů aneb jak to vidí fintechy. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2024. ISSN 1212-4273, 2024, roč. 31, č. 1, s. 30-31.
  article

  article

 6. ITlib : informačné technológie a knižnice. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Centrum VTI SR. 2x ročne. ISSN 1335-793X. Available on Internet: http://www.cvtisr.sk/itlib
  journal

  journal

 7. Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus. Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Žilina. 4x ročne. ISSN 1335-4205. Available on Internet: http://www.uniza.sk/komunikacie
  Communications

  journal

 8. Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Praha : Czech Technical University in Prague. 2x ročne. Available on Internet: <http://bit.fsv.cvut.cz/archive.html> ISSN 2570-7434.
  Business & IT

  journal

 9. HAAS, Oliver - MARKOVIČ, Peter. Management Information System of the Critical Path of Construction Projects by Way of Example Berlin Brandenburg Airport (BER). - Registrovaný: Scopus. In Developments in Information and Knowledge Management Systems for Business Applications. - Cham : Springer Nature Switzerland, 2023. ISBN 978-3-031-27506-7. ISSN 2198-4190 (electronic), pp. 465-493.
  article

  article

 10. POPOVIČOVÁ, Mária. Využitie informačno-komunikačných technológií v práci sestry. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2023. ISSN 2464-7551, 2023, roč. 14, č. 1, s. 16-30.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.