Search results

Records found: 3316  
Your query: Keywords = "technológie komunikačné"
 1. ŠTETKA, Peter et al. Innovations in Health Care in the Slovak Republic. Reviewers: Jindra Peterková, Michaela Koutná. 1st Edition. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2023. 61 s. [4,97 AH]. Visegrad Fund reg. 22210051. ISBN 978-80-7556-128-2.
  book

  book

 2. GREŠŠ HALÁSZ, Beáta. Telehealth in Wound Management: It Will Not Replace Experts, But It Can Significantly Help (Not Only during the Pandemic). In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2023. ISSN 2464-7551, 2023, roč. 14, č. 1, s. 4-15.
  article

  article

 3. BOLEK, Vladimír - ROMANOVÁ, Anita. Motivational Factors for Increasing Digital Competence and Information Literacy of University Students. In International Conference on Education and New Learning Technologies. EDULEARN23 : 15th annual International Conference on Education and New Learning Technologies. - Palma : IATED, 2023. ISBN 978-84-09-52151-7. ISSN 2340-1117, pp. 2253-2261. VEGA 1/0662/23.
  article

  article

 4. PANKEVIČ, Michal. Informačná gramotnosť ako kľúčová kompetencia. In Didaktika : [odborný dvojmesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1338-2845, 2023, roč. 4, č. 3, s. 9-12.
  article

  article

 5. RAŠKA, Jiří - NONNEMANN, František. Banka v cloudu? Proč ne, ale správně! In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2023. ISSN 1212-4273, 2023, roč. 30, č. 3, s. 22-23.
  article

  article

 6. POPOVIČOVÁ, Mária. Využitie informačno-komunikačných technológií v práci sestry. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2023. ISSN 2464-7551, 2023, roč. 14, č. 1, s. 16-30.
  article

  article

 7. KUNDRÁT, Ivan. Elektronické právne úkony a ich doručovanie v pracovnoprávnych vzťahoch. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2023. ISSN 0032-6984, 2023, roč. 106, č. 2, s. 83-98.
  article

  article

 8. HAAS, Oliver - MARKOVIČ, Peter. Management Information System of the Critical Path of Construction Projects by Way of Example Berlin Brandenburg Airport (BER). - Registrovaný: Scopus. In Developments in Information and Knowledge Management Systems for Business Applications. - Cham : Springer Nature Switzerland, 2023. ISBN 978-3-031-27506-7. ISSN 2198-4190 (electronic), pp. 465-493.
  article

  article

 9. YERSULTANOVA, Aitkul et al. Application of Digital Educational Resources and Methods in Inclusive Education. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISSN 1339-987X, 2023, roč. 21, č. 1, s. 71-76.
  article

  article

 10. IDIMT-2023: New Challenges for ICT and Management. Interdisciplinary Information Management Talks. IDIMT-2023: New Challenges for ICT and Management : 31th Interdisciplinary Information Management Talks, Sept. 6–8, 2023, Hradec Králové, Czech Republic. 1st Edition. Linz : TRAUNER Verlag, 2023. 411 s. ISBN 978-3-99151-176-2.
  electonic book

  electonic book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.