Search results

 1. Po padesáti letech od vynálezu bankomatů význam hotovosti klesá. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 7, s. 48-49.
  article

  article

 2. Nastupuje on-line sledovaní výroby i distribuce. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 9, s. 10-13.
  article

  article

 3. PUCZOK, Jozef. Kartou za dobírku? V Česku témeř samozřejmost. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 10, s. 38-39.
  article

  article

 4. ZÁBORSKÝ, Ján. Mobil namiesto platobného terminálu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 9. júna 2016, roč. 26, č. 23, s. 50.
  article

  article

 5. WALITZA, Richard. Rozvoj digitálních platebních řešení ve světě. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 5, s. 40-41.
  article

  article

 6. V počte terminálov zaostávame. In Tovar & Predaj : časopis pre obchod s rýchloobrátkovým a spotrebným tovarom. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2015. ISSN 1805-0549, máj-jún 2015, roč. 5, č. 23, s. 16.
  article

  article

 7. JUŘÍK, Pavel. Století platebních karet. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2014. ISSN 1212-4273, 2014, roč. 21, č. 11, s. 38-39.
  article

  article

 8. JUŘÍK, Pavel. Novinky v platebních systémech. In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2013. ISSN 1212-4273, 2013, roč. 20, č. 9, s. 10-11.
  article

  article

 9. JUŘÍK, Pavel. Revoluce v placení je zde. In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2013. ISSN 1212-4273, 2013, roč. 20, č. 11, s. 28-29.
  article

  article

 10. LAJOŠ, Branislav - NEUFELD, Juraj. Účtovanie tržieb realizovaných prostredníctvom platobných terminálov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2012. ISSN 1335-7034, 2012, roč. 17, č. 1, s. 50-54. Available on Internet: <http://www.daneauctovnictvo.sk/sk/casopis/dane-a-uctovnictvo-v-praxi/uctovanie-trzieb-realizovanych-prostrednictvom-platobnych-terminalov.m-1736.html>
  article

  article