Search results

 1. OTHMANOVÁ, Soňa. Prebish-Singer hypothesis and the development of commodity prices. In Scientific papers from doctoral study : [zborník príspevkov]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3522-9, s. 77-90.
  article

  article

 2. VALACHOVIČOVÁ, Viktória - VANHEUSDEN, Koen. Normy reagujú na vývoj trhu. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2011. ISSN 1336-9857, február 2011, č. 2, s. 34-35.
  article

  article

 3. VALACHOVIČOVÁ, Viktória. Nové pravidlá medzinárodného dodania hmotného tovaru - INCOTERMS 2010. In Železničná doprava a logistika : elektronický odborný časopis o železničnej doprave a preprave, logistike a manažmente. - Žilina : Katedra železničnej dopravy, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, 2011. ISBN 1336-7943, 2011, roč. 7, č. 1, s. 19-28. Available on Internet: <www.zdal.uniza.sk>
  article

  article

 4. HANSENOVÁ, Heda - VALACHOVIČOVÁ, Viktória. Doklady v medzinárodnom obchode a používanie INCOTERMS v praxi slovenských podnikov. In CZ INTERMODAL 2010 : trendy intermodality v Evropě. - Pardubice : Institut Jana Pernera, o.p.s., 2010. ISBN 978-80-86530-66-6, s. 39-47.
  article

  article

 5. VINTROVÁ, Růžena. What GDP indicators do not tell you: alternative indicators of economic growth and real convergence. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2005. ISSN 0015-1920, 2005, roč. 55, č. 11-12, s. 578-594.
  article

  article

 6. TOPRITZHOFER, Edgar - MOSER, Reinhard. Das Exportgeschäft : Seine Abwicklung und Absicherung. 5. durchges. Aufl. Wien : Service, 1987. 250 s. ISBN 3-85428-082-3. [Copy count : 3, currently available 3, at library only 0]
  book

  book