Search results

 1. Smart Investor : das Magazin für den kritischen Anleger. München : Der Smart Investor Media. 12x ročne. ISSN 1612-5479. Available on Internet: http://www.smartinvestor.de
  journal

  journal

 2. Geld-magazin : Das magazin für Wirtschaft, Politik & Investmentprodukte. Wien : 4profit Verlag. 10x ročne. Available on Internet: www.geld-magazin.at
  journal

  journal

 3. 3.Gewinn

  Gewinn : das Wirtschaftsmagazin für Ihren persönlichen Vorteil. Wien : Wailand, Georg. 11x ročne. Available on Internet: www.gewinn.com
  journal

  journal

 4. VIRDZEK, Tomáš - KUBAŠKA, Peter. Využitie krivky ideálnej výkonnosti v podmienkach nového 4. piliera na Slovensku. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2019. ISSN 1336-8818, 2019, roč. 16, č. 1, s. 41-51.
  article

  article

 5. 5.Trend

  Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : News and Media Holding. 52x ročne. ISSN 1335-0684. Available on Internet: http://www.etrend.sk/trend-archiv.html
  journal

  journal

 6. HOSP, Julian. Kryptomeny : jednoducho a zrozumiteľne. Preložili: Miroslava Čelinská, Anna Harská. 1. vydanie. Bratislava : Tatran, 2018. 172 s. ISBN 978-80-222-0945-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. KALUSOVÁ, Lenka - ŠKRINIAR, Pavel. Konkurencieschopnosť krajín Vyšehradskej štvorky a ich porovnanie. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov (statí). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4598-3, s. 55-69 CD-ROM. VEGA 1/0404/16.
  article

  article

 8. Corporate Governance in Lithuania. Paris : OECD, 2018. 174 s. Corporate Governance. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/corporate-governance-in-lithuania_9789264302617-en> ISBN 978-92-64-30260-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. CZAKER, Marco. Die wirtschaftliche und juristische Stellung der Gläubiger von Kapitalgesellschaften und Mitgliedsstaaten der Europäischen Währungsunion : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2018. 177 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. DUŠEK, Jiří. Kapitál v 21. století – teoretické a praktické aspekty [elektronický zdroj]. Recenzenti: Marie Hesková, Ladislav Skořepa. 1. vydání. České Budějovice : VŠERS, 2018. online 144 s. ISBN 978-80-7556-031-5.
  electonic book

  electonic book