Search results

 1. Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Česká asociace pojišťoven. 4x ročne. Available on Internet: <http://www.pojistnyobzor.cz> ISSN 2464-7381.
  electronic journal

  electronic journal

 2. JEDLIČKA, Petr. Vývoj pojistného trhu v roce 2019 a živelní škody v 1. čtvrtletí 2020. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2020. ISSN 2464-7381, 2020, č. 1, s. 42-44.
  article

  article

 3. OBORILOVÁ, Mária. Neefektivnost distribuce na trhu životního pojištění. In Scientia et societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2020. ISSN 1801-7118, 2020, roč. 16, č. 1, s. 17-27.
  article

  article

 4. SOBKOVÁ, Martina. Novými jedničkami trhu jsou ČSOB a Kooperativa. Jejich náskok je značný. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 6, s. 32-33.
  article

  article

 5. DRUGDOVÁ, Barbora. The Insurance Market in Slovakia. In Innovation and Entrepreneurship : Collection of Scientific Articles. - Montreal : Ajax Publishing, 2020. ISBN 978-1-926711-08-6, pp. 55-58 online. Available on Internet: <http://conferencii.com/files/archive/2020-01.pdf>
  article

  article

 6. DRUGDOVÁ, Barbora. The Insurance Market, Non-Life Insurance and International Risks in the Slovak Republic. In Research and Innovation. International Scientific Conference. Research and Innovation : Collection of Scientific Articles. - New York : Yunona Publishing, 2020. ISBN 978-0-9988574-3-5, pp.83-89.
  article

  article

 7. MESRŠMÍD, Jaroslav. Globální ekonomika a pojišťovnictví do roku 2020. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2019. ISSN 2464-7381, 2019, č. 1, s. 32-35.
  article

  article

 8. ONDRUŠKA, Tomáš - BUKOVČÁKOVÁ, Veronika. Odchýlky v morálnom správaní spotrebiteľov na poistnom trhu. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 250-256 CD-ROM. ITMS 26240120032, VEGA 1/0827/18, VEGA 1/0466/19.
  article

  article

 9. PASTORÁKOVÁ, Erika. Kľúčové prvky transparentnosti poistného trhu. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 265-272 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  article

  article

 10. MARCINECH, Patrik. Projekt Solventnosť II a jeho dopad na slovenský poistný trh : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Majtánová. Bratislava, 2019. 137 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book