Search results

 1. ONDRUŠKA, Tomáš - BUKOVČÁKOVÁ, Veronika. Odchýlky v morálnom správaní spotrebiteľov na poistnom trhu. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 250-256 CD-ROM. ITMS 26240120032, VEGA 1/0827/18, VEGA 1/0466/19.
  article

  article

 2. PASTORÁKOVÁ, Erika. Kľúčové prvky transparentnosti poistného trhu. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 265-272 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  article

  article

 3. MESRŠMÍD, Jaroslav. Globální ekonomika a pojišťovnictví do roku 2020. In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2019. ISSN 2464-7381, 2019, č. 1, s. 32-35.
  article

  article

 4. Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Česká asociace pojišťoven. 4x ročne. Available on Internet: <http://www.pojistnyobzor.cz> ISSN 2464-7381.
  electronic journal

  electronic journal

 5. KUBÁTOVÁ, Irena. Nařízení o panevropském osobním penzijním produktu. In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2019. ISSN 2464-7381, 2019, č. 2, s. 18-21.
  article

  article

 6. DESANTI DANIELOWITZOVÁ, Nina. Přezkum 2018 Solventnosti II. In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2019. ISSN 2464-7381, 2019, č. 2, s. 22-23.
  article

  article

 7. MESRŠMÍD, Jaroslav. Rostoucí vliv GFIA na světové pojišťovnictví. In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2018. ISSN 2464-7381, 2018, č. 1, s. 33-37.
  article

  article

 8. Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů. Konference doktorandů. Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů : recenzovaný sborník příspěvků z 5. ročníku konference doktorandů na na Vysoké škole finanční a správní, 16. května 2018, (Praha, Česká republika). Editor: Mojmír Helísek. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Vysoké školy finanční a správní, 2018. online 186 s. ISBN 978-80-7408-181-1.
  electonic book

  electonic book

 9. ONDRUŠKA, Tomáš - BROKEŠOVÁ, Zuzana - PASTORÁKOVÁ, Erika. Determinants of Property Insurance Demand in Slovak Republic: Challenges and Obstacles. In Financial Assets and Investing. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2018. ISSN 1804-509X, 2018, vol. 9, no. 2, pp. 5-18 online. I-18-106-00, 1/0827/18, ITMS 26240120032.
  article

  article

 10. NEPOCHATENKO, Olena Olaxandrivna - PROKOPCHUK, Olena Todorivna. Agricultural Insurance as a Risk Management Tool for Growing Crops. In Journal of Management and Business : Research and Practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2018. ISSN 1338-0494, 2018, vol. 10, no. 2, s. 18-27.
  article

  article