Search results

 1. ONDRUŠKA, Tomáš - BUKOVČÁKOVÁ, Veronika. Odchýlky v morálnom správaní spotrebiteľov na poistnom trhu. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 250-256 CD-ROM. ITMS 26240120032, VEGA 1/0827/18, VEGA 1/0466/19.
  article

  article

 2. PASTORÁKOVÁ, Erika. Kľúčové prvky transparentnosti poistného trhu. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 265-272 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  article

  article

 3. DESANTI DANIELOWITZOVÁ, Nina. Přezkum 2018 Solventnosti II. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2019. ISSN 2464-7381, 2019, č. 2, s. 22-23.
  article

  article

 4. KUBÁTOVÁ, Irena. Nařízení o panevropském osobním penzijním produktu. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2019. ISSN 2464-7381, 2019, č. 2, s. 18-21.
  article

  article

 5. MESRŠMÍD, Jaroslav. Globální ekonomika a pojišťovnictví do roku 2020. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2019. ISSN 2464-7381, 2019, č. 1, s. 32-35.
  article

  article

 6. URBAN, Jaroslav. Hodnocení vývoje pojistného trhu v roce 2018. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2019. ISSN 2464-7381, 2019, č. 3, s. 33-37.
  article

  article

 7. MESRŠMÍD, Jaroslav. Pojistné trhy zemí visegrádské čtyřky. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2019. ISSN 2464-7381, 2019, č. 3, s. 42-43.
  article

  article

 8. Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Česká asociace pojišťoven. 4x ročne. Available on Internet: <http://www.pojistnyobzor.cz> ISSN 2464-7381.
  electronic journal

  electronic journal

 9. MARCINECH, Patrik. Projekt Solventnosť II a jeho dopad na slovenský poistný trh : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Majtánová. Bratislava, 2019. 137 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. DRUGDOVÁ, Barbora. The Commercial Insurance Market and International Risks in the Slovak Republic. In Research and Innovation : Collection of Scientific Articles from the International Scientific Conference. - New York : Yunona Publishing, 2019. ISBN 978-0-9988574-3-0, pp. 80-86 online.
  article

  article