Search results

Records found: 4963  
Your query: Keywords = "trh práce"
 1. CINGELOVÁ, Zuzana. Skrátené pracovné pomery pre osoby ohrozené na pracovnom trhu. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 2, s. 18-20.
  article

  article

 2. CUPÁK, Andrej - CIAIAN, Pavel - D'ARTIS, Kancs. The Relative Pay for Foreign Work: A Novel Evidence From Home and Host Countries. - Registrovaný: Scopus. In Social Science Research. - Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V. ISSN 0049-089X, 2024, vol. 118, february, pp. [1-22]. APVV-21-0174.
  article

  article

 3. ALENOVÁ, Gabriela. Generácia Z mení pracovné návyky. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2024. ISSN 1335-2008, 2024, roč. 29, č. 1, s. 32-34.
  article

  article

 4. TICHÝ, Miroslav. Platobná neschopnosť zamestnávateľa - nároky zamestnancov. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 4-5, s. 40-44.
  article

  article

 5. GÖKTEN, Meryem - HEIMBERGER, Philipp - LICHTENBERGER, Andreas. How Far from Full Employment? : The European Unemployment Problem Revisited - Online Appendix. Working Paper 245. Vienna : The Vienna Institute for International Economic Studies, 2024. 38 s.
  electonic book

  electonic book

 6. GHODSI, Mahdi - STEHRER, Robert - BARIŠIĆ, Antea. Assessing the Impact of New Technologies on Wages and Labour Income Shares. Working Paper 240. Vienna : The Vienna Institute for International Economic Studies, 2024. 42 s.
  electonic book

  electonic book

 7. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2024. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2024. 116 s. [5,8 AH]. ISBN 978-80-89105-87-8.
  electonic book

  electonic book

 8. GHODSI, Mahdi - STEHRER, Robert - BARIŠIĆ, Antea. Which Migrant Jobs are Linked with the Adoption of Novel Technologies, Robotisation, and Digitalisation? Working Paper 241. Vienna : The Vienna Institute for International Economic Studies, 2024. 63 s.
  electonic book

  electonic book

 9. MOLNÁROVÁ, Ladislava. Inšpirujte sa trendmi vo svete práce na rok 2024. In Instore : [Slovakia]. - Bratislava : Events & Publishing, 2024. ISSN 1336-2348, 2024, roč. 22, č. 1, s. 22-23.
  article

  article

 10. BORÁKOVÁ, Lucia. Zásady rovnakej odmeny žien a mužov. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 4-5, s. 45-48.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.