Search results

 1. MARYGANOVA, Jelena Aleksandrovna - ŠAPIRO, Sergej Aleksandrovič. Makroekonomika : ekspress-kurs : [učebnoje posobije]. Moskva : KNORUS, 295 s. grafy, slovník, tab. Bakalavrijat. ISBN 978-5-406-04023-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. Higher Education in Mexico : Labour Market Relevance and Outcomes. Paris : OECD, 2019. 222 s. Higher Education. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/education/higher-education-in-mexico_9789264309432-en> ISBN 978-92-64-30940-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. Trendy na trhu práce. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2019. ISSN 1337-0545, 2019, roč. 13, č. leto, s. 18-21.
  article

  article

 4. Engaging Employers and Developing Skills at the Local Level in Australia. Paris : OECD, 2019. 124 s. OECD Reviews on Local Job Creation. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/engaging-local-employers-in-skills-development-in-australia_9789264304888-en> ISBN 978-92-64-30487-1.
  book

  book

 5. Direktívny prístup nefunguje, firmy chcú schopných kreatívcov. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 5, s. 67-70.
  article

  article

 6. Engaging Employers and Developing Skills at the Local Level in Northern Ireland, United Kingdom. Paris : OECD, 2019. 88 s. OECD Reviews on Local Job Creation. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/engaging-employers-and-developing-skills-at-the-local-level-in-northern-ireland-united-kingdom_9789264311626-en> ISBN 978-92-64-31161-9.
  book

  book

 7. Adult Learning in Italy : What Role for Training Funds? Paris : OECD, 2019. 118 s. Getting Skills Right. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/education/adult-learning-in-italy_9789264311978-en> ISBN 978-92-64-31196-1.
  book

  book

 8. VACULČIAKOVÁ, Jaroslava. Tvrdé verzus mäkké zručnosti: nároky firiem sa menia. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 5, s. 71-72.
  article

  article

 9. Getting Skills Right: Future-Ready Adult Learning Systems. Paris : OECD, 2019. 130 s. Getting Skills Right. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/education/getting-skills-right-future-ready-adult-learning-systems_9789264311756-en> ISBN 978-92-64-31174-9.
  book

  book

 10. KARASOVÁ, Katarína - BALÁŽ, Vladimír - POLAČKOVÁ, Zuzana. Efficiency of the Active Labour Market Policies: Evidence from the Slovak Republic. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 1, s. 11-32.
  article

  article