Search results

 1. VOCHOZKA, Marek et al. The Influence of the International Price of Oil on the Value of the EUR/USD Exchange Rate. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. ISSN 1804-1728, 2020, no. 2, pp. 167-190.
  article

  article

 2. BLECHOVÁ, Eva. Jak principy Toyoty dobyly svět. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 9, s. 22-25.
  article

  article

 3. JUHÁS, Henrich. Systém registrovaného vývozcu ako nový nástroj ochrany obchodu v hospodárskych vzťahoch Európskej únie s tretími krajinami. In MERKÚR 2020. International Scientific Conference Bratislava for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2020 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4787-1, s. 110-118 online.
  article

  article

 4. GAWLASOVÁ, Nicole. Koronavirus určuje ceny komodit. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 2, s. 46-47.
  article

  article

 5. LENNEROVÁ, Ivana. Teoretické východiská konkurencieschopnosti Slovenskej republiky. In Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4756-7, s. 37-44 CD-ROM. VEGA 1/0664/20.
  article

  article

 6. POLLÁK, František - DORČÁK, Peter - MARKOVIČ, Peter. Corporate Reputation of Family Owned Businesses- Parent Companies vs. Their Brands. - Registrovaný: Scopus. In IDIMT-2020. Digitalized Economy, Society and Information Management. IDIMT-2020: Digitalized Economy, Society and Information Management : 28th Interdisciplinary Information Management Talks. - Linz : TRAUNER Verlag, 2020. ISBN 978-3-99062-958-1, pp. 289-296 online. CE1158 ENTER-transfer, VEGA 1/0240/20.
  article

  article

 7. VOZNIUK, Andrii - TYTKO, Anna. Cryptocurrency: Present-day Challenges and Prospects of Development. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2019. ISSN 1728-6239, 2019, vol. 176, no. 3-4, s. 49-55.
  article

  article

 8. KAPUSUZOGLU, Ayhan - LIANG, Xi - CEYLAN, Nildag Basak. Macroeconomic Impacts of Global Food Price Shocks on the Economy of Turkey. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 11, pp. 517-525.
  article

  article

 9. PROCH, Dominik. Expanse zemí jižní a jihovýchodní Asie na světových trzích: příklad Indie. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2018. ISSN 1801-7118, 2018, roč. 14, č. 4, s. 3-20.
  article

  article

 10. NEMCOVÁ, Daniela - MICHALOVÁ, Valéria. Dosahy krízových javov na trh s nehnuteľnosťami a nástroje ich prekonávania. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1337-7493, 2018, roč. 11, č. 1, s. 52-74.
  article

  article