Search results

 1. MARYGANOVA, Jelena Aleksandrovna - ŠAPIRO, Sergej Aleksandrovič. Makroekonomika : ekspress-kurs : [učebnoje posobije]. Moskva : KNORUS, 295 s. grafy, slovník, tab. Bakalavrijat. ISBN 978-5-406-04023-2. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 2. EITEMAN, David K. - STONEHILL, Arthur I. - MOFFETT, Michael H. Multinational Business Finance. 15th Edition. Harlow : Pearson, 2021. 633 s. ISBN 978-1-292-27008-1. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. MOFFETT, Michael H. - STONEHILL, Arthur I. - EITEMAN, David K. Fundamentals of Multinational Finance. 6th Edition. Harlow : Pearson, 2021. 542 s. The Pearson Series in Finance. ISBN 978-1-292-21521-1. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. 4.Gewinn

  Gewinn : Das Wirtschaftsmagazin für Ihren Persönlichen Vorteil. Wien : Wailand, Georg. 11x ročne. ISSN 1605-1327. Available on Internet: www.gewinn.com
  journal

  journal

 5. 5.Geld

  Geld : Das magazin für Wirtschaft, Politik & Investmentprodukte. Wien : 4profit Verlag. 10x ročne. ISSN 0343-8724. Available on Internet: www.geld-magazin.at
  journal

  journal

 6. POLLÁK, František et al. Innovations in the Management of E-Commerce Entities Operating on the Slovak Market – Analysis of Customer Interactions During the COVID-19 Pandemic. In International Conference on Entrepreneurial Competencies in a Changing World. (ECCW 2020). International Conference on Entrepreneurial Competencies in a Changing World : (ECCW 2020). - Les Ulis : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, 2021, vol. 90, pp. 1-7 online. VEGA 1/0240/20.
  article

  article

 7. PÁLEŠ, Michal et al. Aktuárstvo. Recenzovali: Hana Drake, Jana Mihalechová. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2021. [336 s.] [17,3 AH]. VEGA 1/0647/19, VEGA 1/0166/20, VEGA 1/0487/21. ISBN 978-80-89962-76-1.
  book

  book

 8. JANČÍKOVÁ, Eva. Správne fungovanie vnútorného trhu EÚ a ochrana spotrebiteľa. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2021. ISSN 2453-8167, 2021, roč. 16, č. 1, s. 3-16 online.
  article

  article

 9. Vplyv industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2020. medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2020. Recenzenti/Reviewers: Jaroslav Holomek, Adriana Grenčíková, Jozef Habánik... [et al.]. 1. vydanie. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2021. 547 s. Available on Internet: <https://fsev.tnuni.sk/konferencia2020/Zbornik.pdf> ISBN 978-80-8075-939-1.
  electonic book

  electonic book

 10. PŘÍVARA, Andrej - RIEVAJOVÁ, Eva. Migration Challenges of the Current Stage of Globalization. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2021. ISSN 2261-2424, s. [1-8] online. VEGA 1/0037/20.
  article

  article