Search results

Records found: 1337  
Your query: Keywords = "učitelia"
 1. PANKEVIČ, Michal. Sociometria - jej význam pri poznávaní klímy triedy : pedagogická diagnostika. In Manažment školy v praxi : [odborný mesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1336-9849, 2023, roč. 18, č. 4, s. 14-17.
  article

  article

 2. DROTÁR, Matej. Pracovný poriadok v podmienkach škôl a školských zariadení : chyby pri vypracovaní pracovného poriadku. In Manažment školy v praxi : [odborný mesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1336-9849, 2023, roč. 18, č. 2, s. 2-5.
  article

  article

 3. GALANDÁK, Tomáš. Vytvorenie organizačnej štruktúry : kariérové pozície a rozsah zodpovednosti za špecializované činnosti. In Manažment školy v praxi : [odborný mesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1336-9849, 2023, roč. 18, č. 3, s. 6-11.
  article

  article

 4. SOROKOVÁ, Tatiana. Krízová intervencia v školách : agresivita, hostilita, vandalizmus. In Manažment školy v praxi : [odborný mesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1336-9849, 2023, roč. 18, č. 3, s. 26-29.
  article

  article

 5. PETLÁK, Erich. Mäkké zručnosti v edukácii. In Didaktika : [odborný dvojmesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1338-2845, 2023, roč. 4, č. 3, s. 5-8.
  article

  article

 6. KOSTURKOVÁ, Martina. Kognitívna prítomnosť : zušľachťovanie intelektuálnej mysle. In Manažment školy v praxi : [odborný mesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1336-9849, 2023, roč. 18, č. 5, s. 19-23.
  article

  article

 7. ŠEBEN ZAŤKOVÁ, Tímea. Vzhľad učiteľa a štýl odievania ako determinant efektívnej edukácie. In Didaktika : [odborný dvojmesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1338-2845, 2023, roč. 4, č. 1, s. 24-26.
  article

  article

 8. LESÁKOVÁ, Dagmar. Kvalita a doktorandské vzdelávanie. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2023. ISSN 1335-5864, 2023, roč. 34, č. 1, s. 4-13.
  article

  article

 9. BIELESZ, Adam. Reformná pedagogika 30. rokov 20. storočia na Slovensku. In Didaktika : [odborný dvojmesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1338-2845, 2023, roč. 4, č. 4, s. 28-31.
  article

  article

 10. GERDOVÁ, Ivana. Hodnotenie žiakov podľa školského zákona : priebežné, súhrnné a celkové hodnotenie. In Manažment školy v praxi : [odborný mesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1336-9849, 2023, roč. 18, č. 6, s. 9-12.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.