Search results

Records found: 136  
Your query: Keywords = "ukazovateľ EVA"
 1. BRABENEC, Tomáš. Finanční analýza obchodních korporací. Osnice : Ekopress, 2022. 295 s. ISBN 978-80-87865-85-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Finanční analýza obchodních korporací

  book

 2. SOTÁKOVÁ, Kamila. Hodnotenie výkonnosti podniku založené na koncepte metódy ekonomickej pridanej hodnoty. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XII.. International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XII. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from an 12. International Scientific Conference, September 16th – 18th, 2020 (Košice-Rajecké Teplice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4772-7, s. 60-74 online.
  article

  article

 3. ČULKOVÁ, Katarína - TEPLICKÁ, Katarína. Nový prístup k finančnému manažmentu prostredníctvom ukazovateľa „Eva“. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2019. ISSN 1338-5127, 2019, roč. 11, č. 1, s. 27-35.
  article

  article

 4. STAŠKOVÁ, Slavomíra - STAŠKO, Martin. Ekonomická pridaná hodnota ako významné kritérium posudzovania výkonnosti podniku. In Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation V. : International Scientific Conference. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2019. ISBN 978-80-225-4672-0, s. 110-119 CD-ROM.
  article

  article

 5. JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína. Contribution of EVA Leverage to the Total Leverage Effect on the Company. In CKS 2019 Challenges of the Knowledge Society. International Conference. CKS 2019 Challenges of the Knowledge Society : International Conference, 17th-18th May 2019, Bucharest. - Bucharest : Nicolae Titulescu University Publishing House, 2019. ISSN 2359-9227, pp. 989-993. VEGA 1/0946/17.
  article

  article

 6. SINIAK, Nikolai et al. A Review of the Application of the Concept of Economic and Sustainable Value Added (SVA) in Industries Performance Evaluations and Human Resources Management. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2018. ISSN 2585-9358, 2018, roč. 16, č. 2, s. 14-18.
  article

  article

 7. HAJNIKOVÁ, Tatiana. Využitie štatistických metód pri transferovom oceňovaní. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028, 2018, roč. 15, č. 3, s. 64-77 online.
  article

  article

 8. HRVOĽOVÁ, Božena. Ohodnocovanie podnikov pre fúzie a akvizície. In Kapitál v 21. století – teoretické a praktické aspekty. - České Budějovice : VŠERS, 2018. ISBN 978-80-7556-031-5, s. 61-72 online. VEGA 1/0404/16.
  article

  article

 9. HARMANOVÁ, Romana - HURNÝ, František. Výkonnosť podniku a jej meranie. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, 2017, roč. 7, č. 2, s. 44-49 online. I-17-103-00. I-17-103-00, IGP, Alternatívne prístupy k hodnoteniu podnikovej výkonnosti a efektívnosti.
  article

  article

 10. HRVOĽOVÁ, Božena. Metódy ohodnocovania akcií na vyspelých trhoch, ktorým dávajú prednosť praktici i teória. In Finančné výzvy po poslednej globálnej finančnej kríze a možnosti rozvoja slovenského kapitálového trhu : zborník vedeckých statí : výskumná úloha VEGA č. 1/0404/16. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4469-6, s. 25-33. VEGA 1/0404/16.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.