Search results

 1. KMETY BARTEKOVÁ, Mária - KUBICA, Milan. The Current Challenges of Property Valuation: The Case of Sweden. In Súčasné výzvy ekonomického znalectva v podmienkach SR : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4809-0, s. 15-24 online. KEGA 025EU-4/2018.
  article

  article

 2. HURBÁNKOVÁ, Ľubica. Porovnanie krajín Európskej únie na základe vybraných ukazovateľov aplikáciou metódy normovanej premennej. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-987X, 2020, roč. 18, č. 1, s. 74-81 online. VEGA 1/0193/20.
  article

  article

 3. ŠPROCHA, Branislav - BAČÍK, Vladimír. Odkladanie rodenia detí a neskorá plodnosť v európskom priestore. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2020. ISSN 1805-2991, 2020, roč. 62, č. 3, s. 123-141.
  article

  article

 4. RANETA, Leonid - KUNYCHKA, Mykhaylo. Analyz sociaľno-demohrafičeskych osobennostej Afryky. In Mechanizmy deržavnoho rehuljuvannja konkurentospromožnosti nacionaľnoji ekonomiky. naukovo praktičnoji konferenciji. Mechanizmy deržavnoho rehuljuvannja konkurentospromožnosti nacionaľnoji ekonomiky : materialy dopovidej mižnarodnoji naukovo-praktičnoji konferenciji. - Užgorod : Ministerstvo osviti i nauki Ukrajini, 2020. ISBN 978-966-992-329-5, s. 45-50.
  article

  article

 5. GAJDOŠOVÁ, Ľubica - HERIBAN, Richard. Labour Migration in the Context of Migration Flows in Slovakia. In Prognostické práce : vedecký časopis. - Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 1338-3590, 2019, vol. 11, no. 2, s. 53-99.
  article

  article

 6. KRASŇANSKÁ, Dominika - HURBÁNKOVÁ, Ľubica. Statistical Analysis of the European Union Countries Using the Method of Standard Variable. - Registrovaný vo: Web of Science. In CBU International Conference Proceedings 2019. Innovations in Science and Education. CBU International Conference Proceedings 2019 : Innovations in Science and Education. - Prague : CBU Research Institute, 2019. ISBN 978-80-907722-0-5. ISSN 1805-997X, s. 180-185 online.
  article

  article

 7. KRASŇANSKÁ, Dominika. Analýza krajín európskej únie na základe vybraných sociálnodemografických ukazovateľov. In Mladá veda AIESA 2019. participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti. Mladá veda AIESA 2019 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-40-2, s. 56-64 online.
  article

  article

 8. KRASŇANSKÁ, Dominika. Viackriteriálne hodnotenie krajín Európskej únie na základe vybraných ekonomických a demografických ukazovateľov. In 100 rokov štatistiky v Československu. štatistika včera, dnes a aktuálne výzvy do budúcnosti. 100 rokov štatistiky v Československu : štatistika včera, dnes a aktuálne výzvy do budúcnosti. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-42-6, s. 55-63.
  article

  article

 9. HURBÁNKOVÁ, Ľubica. Analýza krajín Európskej únie na základe vybraných sociálno-ekonomických a demografických ukazovateľov využitím metódy normovanej premennej. In 100 rokov štatistiky v Československu. štatistika včera, dnes a aktuálne výzvy do budúcnosti. 100 rokov štatistiky v Československu : štatistika včera, dnes a aktuálne výzvy do budúcnosti. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-42-6, s. 34-41. VEGA 1/0248/17.
  article

  article

 10. JARINKOVIČOVÁ, Valéria. Aktuálne k problematike zamestnanosti, sociálnej sféry a dane z príjmov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-0897, 2019, roč. 24, č. 5-6, s. 158-190.
  article

  article