Search results

Records found: 738  
Your query: Keywords = "výchova"
 1. VANKOVÁ, Katarína. Korene zážitkovej pedagogiky. In Didaktika : [odborný dvojmesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2024. ISSN 1338-2845, 2024, roč. 5, č. 2, s. 27-29.
  article

  article

 2. Teória a prax ekonomického vzdelávania 2023 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. Recenzenti: Rudolf Šlosár, Ján Kontšek. 1. vydanie. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2023. CD-ROM 34 s. KEGA 025EU-4/2023. ISBN 978-80-225-5113-7. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 3. SAJKOVÁ, Martina. Kariérová výchova a poradenstvo : ... ako podporný nástroj prevencie. In Manažment školy v praxi : [odborný mesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1336-9849, 2023, roč. 18, č. 5, s. 24-27.
  article

  article

 4. HAMPEL, Katarzyna et al. Health Promotion in Schools - A Key to Improving Young People's Health. In Finanse i Prawo Finansowe. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISSN 2353-5601, 2023, vol. Special Issue no. 1, pp. 89-108.
  article

  article

 5. POŠTEKOVÁ, Beáta - KURÁKOVÁ, Alžbeta. Aplikovanie literárnych žánrov v predprimárnom vzdelávaní. In Didaktika : [odborný dvojmesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1338-2845, 2023, roč. 4, č. 5, s. 24-29.
  article

  article

 6. ZÁBUŠKOVÁ, Gabriela. Otvorený klub - inovácie v manažovaní klubu ŠKD. In Didaktika : [odborný dvojmesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1338-2845, 2023, roč. 4, č. 5, s. 12-14.
  article

  article

 7. KOREŇOVÁ, Soňa. Žiaci z marginalizovaného rómskeho prostredia – princípy kariérovej výchovy. In Didaktika : [odborný dvojmesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1338-2845, 2023, roč. 4, č. 6, s. 24-26.
  article

  article

 8. PETLÁK, Erich - BIELESZOVÁ, Dušana. Didaktika a jej vzťah k iným vedným disciplínam. In Didaktika : [odborný dvojmesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1338-2845, 2023, roč. 4, č. 2, s. 5-9.
  article

  article

 9. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Vzťah zriaďovateľa a školy a školského zariadenia : povinnosti obce vo veciach výchovy, vzdelávania a ekonomického riadenia. In Manažment školy v praxi : [odborný mesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1336-9849, 2023, roč. 18, č. 3, s. 2-5.
  article

  article

 10. PINTES, Gábor. Filozofia výchovy v reflexii edukačnej teórie a praxe. In Didaktika : [odborný dvojmesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1338-2845, 2023, roč. 4, č. 3, s. 27-32.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.