Search results

Records found: 236  
Your query: Keywords = "výdavky daňové"
 1. BRNOVÁ, Miroslava. Doprava do zamestnania. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 1, s. 63-64.
  article

  article

 2. VANKOVÁ, Lucia. Spotreba pohonných látok - spôsoby uplatnenia v daňových výdavkoch. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2024. ISSN 1335-7034, 2024, roč. 29, č. 1, s. 54-59.
  article

  article

 3. MINTÁL, Ján. Automobil v podnikaní. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 4-5, s. 74-77.
  article

  article

 4. MINTÁL, Ján. Pracovné cesty podnikateľa. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 4-5, s. 82-84.
  article

  article

 5. BRNOVÁ, Miroslava. Prehľad noviel zákona o dani z príjmov v roku 2023. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2024. ISSN 1335-7034, 2024, roč. 29, č. 2, s. 19-33.
  article

  article

 6. MINTÁL, Ján. Mzda ako daňový výdavok zamestnávateľa. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 6-7, s. 41-45.
  article

  article

 7. MINTÁL, Ján. Odpočet nákladov resp. výdavkov na výskum a vývoj. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2024. ISSN 1335-7034, 2024, roč. 29, č. 5, s. 50-56.
  article

  article

 8. VANKOVÁ, Lucia. Zostatková cena ako daňový výdavok. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1335-7034, 2023, roč. 28, č. 10, s. 10-17.
  article

  article

 9. VANKOVÁ, Lucia. Zostatková cena ako daňový výdavok. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1335-7034, 2023, roč. 28, č. 11, s. 2-9.
  article

  article

 10. VANKOVÁ, Lucia. Spotreba pohonných látok - spôsoby uplatnenia v daňových výdavkoch. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1335-7034, 2023, roč. 28, č. 11, s. 60-63.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.