Search results

Records found: 777  
Your query: Keywords = "výhody konkurenčné"
 1. BURGER, Ivan. Podnikový knowledge management - konkurenčná výhoda. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2010. ISSN 1335-1729, 4/2010, roč. 15, zoš. 59, s. 10-17.
  article

  article

 2. BURGER, Ivan. Podnikový knowledge management - konkurenčná výhoda. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2010. ISSN 1335-1729, 3/2010, roč. 15, zoš. 58, s.12-20.
  article

  article

 3. KNIHOVÁ, Ladislava. Konkurenční zpravodajství v marketingu není špionáž. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2023. ISSN 1211-5622, 2023, roč. 32, č. 1, s. 16-18.
  article

  article

 4. HALENÁROVÁ, Mária. Konkurenčná výhoda vo vybraných kúpeľných podnikoch na. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISSN 1339-3081, 2023, roč. 16, č. 1, s. 15-24.
  article

  article

 5. KAŇOVSKÁ, Lucie - FERREIRA, Flávio Vinicius. The Financial Benefits of Smart Service Provision in the Brazilian Manufacturing Sector. In Scientia et Societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2023. ISSN 1801-7118, 2023, roč. 19, č. 1, s. 19-32.
  article

  article

 6. KRAMÁROVÁ, Helena. Zelené strechy. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2022. ISSN 1337-0545, 2022, roč. 16, č. jeseň, s. 34-38.
  article

  article

 7. DIEDRICH, Marcus. Sustainability – Integration and Communication in German Manufacturers. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. ISSN 1338-7944, 2022, roč. 17, č. 2, s. 2-15.
  article

  article

 8. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Pre dodávateľské reťazce sú podstatné rýchlosť a presnosť. In TaPmag : tovar & predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2022. ISSN 1805-0549, 7-8, č. 66, (2022.
  article

  article

 9. ORESKÝ, Milan. Artificial Intelligence and Marketing. What Are the Results of This Addition? In Consumer Neuroscience - Innovative Approach to Optimizing Sustainable Business and Marketing Performance based on Modern Intelligent Systems : Proceedings of the Scientific Project VEGA 1/0354/22. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4991-2, pp. 63-82. VEGA 1/0354/22.
  article

  article

 10. RICHNÁK, Patrik - ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Pripravenosť automobilových podnikov na Slovensku na digitálnu transformáciu a vytváranie konkurenčnej výhody v ére Industry 4.0. In COMPETITION 2022. International Scientific Conference. International Scientific Conference COMPETITION : Proceedings of the 14th International Scientific Conference, 19th - 20th May 2022, Jihlava, Czech Republic. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2022. ISBN 978-80-88064-64-0. ISSN 2788-0605 (online; pdf), pp. 175-184. VEGA 1/0375/20.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.