Search results

 1. JANKELOVÁ, Nadežda et al. Leading Employees Through the Crises: Key Competences of Crises Management in Healthcare Facilities in Coronavirus Pandemic. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Risk Management and Healthcare Policy. - [Wellington] : Dove Medical Press. ISSN 1179-1594, 2021, vol. 14, no. 1, pp. 561-573 online. VEGA 1/0017/20, VEGA 1/0412/19. Available on Internet: <https://www.dovepress.com/leading-employees-through-the-crises-key-competences-of-crises-managem-peer-reviewed-fulltext-article-RMHP>
  article

  article

 2. TRIZULIAK, Tibor. Povinná elektronická komunikácia a verejné obstarávanie. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 1, s. 63-65.
  article

  article

 3. IŠTOK, Michal - KRIŠTOFÍK, Peter. Má ešte pre slovenské spoločnosti zmysel využívať daňové raje? In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2019. ISSN 1335-5813, 2019, roč. 19, č. 3, s. 5-12.
  article

  article

 4. GOGA, Marián. Garančný prístup v nekooperatívnej hre N hráčov. In Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska. vedecký workshop. Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska: 3. vedecký workshop k riešeniu projektu VEGA č. 1/0351/17 : zborník z workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4673-7, s. [1-6] CD-ROM. VEGA 1/0351/17.
  article

  article

 5. OECD Good Practices for Performance Budgeting. Paris : OECD, 2019. 59 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-good-practices-for-performance-budgeting_c90b0305-en> ISBN 978-92-64-11199-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. Country-by-Country Reporting - Compilation of Peer Review Reports (Phase 2) : Inclusive Framework on BEPS: Action 13. Paris : OECD, 2019. 567 s. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/country-by-country-reporting-compilation-of-peer-review-reports-phase-2_f9bf1157-en> ISBN 978-92-64-34218-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. LÉNÁRTOVÁ, Gizela. Role of International Exchange of Information in the Fight Against Tax Evasion and Fraud in Globalized Economy. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences (Part VI. – Inequality in Society) : Proceedings of 18th International Scientific Conference, 10th–11th October 2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic. - Zilina : University of Zilina, 2018. ISBN 978-80-8154-249-7. ISSN 2454-0943, pp. 2602-2611 online. VEGA 1/0184/16.
  article

  article

 8. LÉNÁRTOVÁ, Gizela. Súčasné problémy a tendencie v medzinárodnom zdaňovaní. In Výskumná úloha VEGA 1/0184/16: Eliminácia medzinárodného dvojitého zdanenia a jej vplyv na rozvoj podnikania a investovania v SR : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4557-0, s. 28-41. VEGA 1/0184/16.
  article

  article

 9. Introducing the GRI Sustainability Reporting Process A : How-to: Handbook for all G4 Reporters. [Amsterdam] : ​Global Reporting Initiative (GRI), [2018]. USB. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. BRUMERČÍKOVÁ, Eva et al. Application of NFC technology in railway passenger transport by introducing new products. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISSN 1335-4205, 2017, vol. 19, no. 2, pp. 32-35.
  article

  article